Huurverhoging in 2021, hoe zit dat?

Elk jaar gaan op 1 juli bijna alle huren omhoog. In 2021 is dat voor veel huurders anders. De minister stelt jaarlijks het percentage huurverhoging in de gereguleerde sector vast. De afgelopen jaren lag de maximale verhoging steevast een aantal procenten boven de inflatie. De huren stegen dus harder dan de meeste inkomens. De Tweede Kamer nam begin februari 2021 een motie van de SP aan om de huren te bevriezen. Op 17 februari schreef de minister aan de Tweede Kamer: “Ik geef uitvoering aan deze motie door per ministeriële regeling het maximale huurverhogingspercentage op 0% te zetten voor de gereguleerde huursector. Voor huurders in het gereguleerde segment betekent dit dat zij geen jaarlijkse huurverhoging krijgen in 2021, ook geen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging.”

Geen huurverhoging dus in 2021 voor de meeste huurders

Huurders in de gereguleerde sector krijgen dit jaar dus geen huurverhoging. Dat geldt zowel voor huurders bij woningcorporaties als bij particuliere verhuurders. Bepalend is of het huurcontract geliberaliseerd is of niet. Daarvoor is de (kale) huurprijs bij het ingaan van een contract bepalend. Lag die huurprijs boven de liberalisatiegrens van dat moment, dan is sprake van liberalisatie. Die grens ligt momenteel op € 752,33 en was in 2020 € 737,14 en in 2019 was het € 720,42. Kijk hier voor meer informatie over liberalisatie. Is het contract geliberaliseerd, dan volgt mogelijk wel een verhoging (zie hieronder).

Prijsindex in het huurcontract?

Het kan zijn dat het huurcontract een bepaling bevat waarin staat dat de huur jaarlijks met de prijsindex omhoog gaat. Deze huurders krijgen geen voorstel van hun verhuurder, hooguit een bericht van aanpassing van de huurprijs. Meestal is de index gelijk aan het inflatiecijfer van het jaar ervoor. Voor de huurverhoging in 2021 zou dan een percentage gelden van 1,4%. Nu de minister de gereguleerde huren heeft bevroren kan dat niet. Artikel 7:248 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een verhoging met meer dan het door de minister vastgesteld maximum nietig is. Dus ook hier geldt: geen huurverhoging als het contract niet is geliberaliseerd.

Huurverhoging voor kamers en woonwagens

De huurverhoging voor onzelfstandige woonruimte (kamers) en woonwagens is in 2021 ook 0%.

Klopt de huurprijs op basis van de puntentelling?

Voor niet geliberaliseerde contracten bepaalt de puntentelling de maximale huurprijs. Doordat de geschatte verkoopprijs (WOZ waarde) een grote invloed heeft, zijn de maximale huren in Amsterdam erg hoog. Toch heeft het zin te checken waar je aan toe bent. Kijk op onze online puntentelling wat de maximale huurprijs is. Check zeker je situatie als je een kamer (onzelfstandige woonruimte) bewoont, want die huurprijzen zijn vaak echt te hoog. Is de huur te hoog? Vraag dan huurverlaging aan!

Geliberaliseerd contract? Mogelijk beperking verhoging

Als de huur bij aanvang van het contract boven de op dat moment geldende grens lag, dan is sprake van een geliberaliseerd contract. Dan gelden de regels voor maximale huurverhoging niet. Het contract bevat dan een bepaling hoe de huurverhoging berekend wordt. De Tweede Kamer behandelt een initiatiefvoorstel van het PvdA kamerlid Nijboer, de Wet Maximering Huurprijsverhogingen. Als dit tijdig wordt aangenomen door Tweede en Eerste Kamer geldt voor deze sector een maximale huurverhoging van inflatie + 1%. Voor 2021 is de maximale verhoging dan 2,4%.

Woningverbetering met meer comfort: mogelijk wel huurverhoging

Is in uw woning sprake van een renovatie of verbouwing waarbij u meer comfort krijgt? Mogelijk heeft u dan met de verhuurder afgesproken dat daar een huurverhoging tegenover staat. Die gaat dan wel gewoon door. Het moet wel gaan om een afgesproken verhoging, niet om een eenzijdig door de verhuurder opgelegde verhoging. Bovendien kunt u de Huurcommissie vragen te kijken naar de redelijkheid van het bedrag dat u extra betaalt voor de woningverbetering. Kijk voor uw rechten bij renovatie op deze pagina.

Gebrekkig onderhoud? Direct aankaarten!

Heeft u ernstige klachten in de woning? Lekkage, schimmel, ernstige tocht of andere klachten? Zorg dan dat uw verhuurder op de hoogte is via een brief of mail. Verhelpt hij de gebreken niet dan kan een onderhoudsprocedure zin hebben. De huurprijs kan dan met wel 60% verlaagd worden tot de ernstige gebreken zijn verholpen. Kijk hier voor meer informatie over gebreken, onderhoud en huurverlaging.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Het kan voorkomen dat een verhuurder toch een verhoging voorstelt. Kijk zeker dit jaar goed of dat wel kan. Tot 1 juli kunt u bezwaar maken tegen een verhoging per 1 juli.Dat werkt beter dan niet betalen, hoewel dat ook formeel een weigering is. De verhuurder moet dan zelf in actie komen. Let wel op welk bedrag van uw rekening gaat als u een automatische incasso hebt gegeven aan de verhuurder. Is dat een verhoogd bedrag, zet dan de incasso stop en regel de huurbetaling via een automatische overschrijving die u zelf beheert.

Controleer wel de afrekening servicekosten

Vaak ontvangen huurders met het bericht over de huurverhoging ook een afrekening van de servicekosten van het kalenderjaar ervoor. Controleer vooral dat overzicht, want u betaalt een voorschot. De afrekening is op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Teveel betaald voorschot kunt u terugvragen.

Huurverhogingcheck 2021 (volgt, deze is nog van 2020)

Met de huurverhogingcheck (een aantal korte vragen) weet u in ± 5 minuten waar u aan toe bent. Deze check geldt alleen voor zelfstandige woonruimte.

Artikel delen:

!WOON