Wat is liberalisatie?

Als de huurprijs van een zelfstandige woning bij aanvang van de bewoning boven de op dat moment geldende liberalisatiegrens ligt is een groot deel van de huurprijsbescherming niet geldig. De grens is momenteel € 720,42 (2019). Bepalend is de grens toen de woning betrokken werd. Zie voor een overzicht en meer uitleg deze pagina.  Huurders kunnen binnen 6 maanden na ingang van het contract de huurprijs laten toetsen door de Huurcommissie. Is de maximale huurprijs onder de liberalisatiegrens dan wordt dat de huurprijs en is de woning niet geliberaliseerd. Als de woning wel is geliberaliseerd dan kan aan de huurprijs niets meer worden gedaan. Wel moeten de servicekosten jaarlijks worden afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Een all-in huur is nooit geliberaliseerd.

Artikel delen:

!WOON