FAQ's

Hebben ongedocumenteerden huurrecht?

Niet iedereen heeft het geluk om over geldige papieren te beschikken. Hebben mensen geen verblijfstitel, dan is sprake van ongedocumenteerden. Maar deze mensen moeten ook ergens wonen. Vaak huren ze onder en zitten ze in een extra kwetsbare positie. Toch zijn ze niet altijd rechteloos. Kan een  ongedocumenteerde die slachtoffer van oplichting met huisvesting aangifte …

Hebben ongedocumenteerden huurrecht? Lees meer »

Ik betaal twee keer zoveel als mijn buren, maar heb evenveel stemmen. Hoe kan dat?

Het aantal stemmen dat een eigenaar kan uitbrengen in de VvE is niet gekoppeld aan het breukdeel (dat bepaalt hoeveel iedere eigenaar moet meebetalen aan de gemeenschappelijke kosten). Het kan dus voorkomen dat een eigenaar meer moet betalen dan zijn buren op basis van dit breukdeel, maar evenveel stemmen kan uitbrengen tijdens de vergadering. Een …

Ik betaal twee keer zoveel als mijn buren, maar heb evenveel stemmen. Hoe kan dat? Lees meer »

Wat is het verschil tussen een nietig en een vernietigbaar besluit?

Nietig betekent dat een besluit überhaupt niet genomen had mogen worden (bijvoorbeeld een wijziging in de stemverhouding zonder wijziging van de splitsingsakte). Een vernietigbaar besluit is een rechtsgeldige beslissing. Aan alle voorwaarden zijn voldaan, zoals het uitschrijven van de vergadering en de stemverhouding. Maar toch kan het besluit zo onredelijk zijn dat het mogelijk is …

Wat is het verschil tussen een nietig en een vernietigbaar besluit? Lees meer »

Wat te doen als er discussie is over of een zaak gemeenschappelijk of privé is?

In uitzonderlijke gevallen kan er in de VvE een discussie ontstaan over een zaak of gedeelte van het pand wel of niet tot de gemeenschap behoort. Dit komt bijvoorbeeld voor als een wijziging het pand heeft plaatsgevonden en/of een wijziging aan de akte, maar er kan ook discussie ontstaan als de verdeling simpelweg niet helder …

Wat te doen als er discussie is over of een zaak gemeenschappelijk of privé is? Lees meer »

Kan ik verplicht worden om de VvE bijdrage met automatische incasso te betalen?

Nee – de VvE is niet bevoegd om een eigenaar te dwingen de VvE-bijdrage via een automatisch incasso te voldoen. Het Hof in Den Bosch oordeelde in 2005 dat de bevoegdheid om de wijze van betaling te bepalen noch in het splitsingsreglement noch in de wet is verankerd. [http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2005:AU6623] Is de wanbetaler rente verschuldigd? Op …

Kan ik verplicht worden om de VvE bijdrage met automatische incasso te betalen? Lees meer »

!WOON