Wat is een MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan)?

Een MJOP (MeerJaren OnderhoudsPlan) geeft inzage in de te verwachte onderhoudskosten en –werkzaamheden voor minimaal vijf jaar (MR 2006). Beslaat het plan meer dan vijf jaar (en dat is aan te raden), dan moet het plan iedere vijf jaar worden herzien. Het MJOP heeft alleen betrekking op de gemeenschappelijke delen en zaken van het pand. Onderhoud aan het privé gedeelte valt niet onder het MJOP.

Artikel delen:

!WOON