Aan de slag met woningverbetering

Het maakt bij een wens tot woningverbetering verschil of je huurder of (appartement) eigenaar-bewoner bent. Wij beschrijven beide mogelijkheden. Het komt, zeker in Amsterdam, meer en meer voor dat van een complex een deel van de bewoners huurt en een deel heeft gekocht. Wij noemen dat gemengde complexen. De positie van de verhuurder binnen de VvE kan zeer groot tot klein zijn. Ook kunnen de afspraken over de samenwerking tussen de VvE, de verhuurders en de huurders verschillen. Je kunt daar meer over lezen in het onderdeel over VvE’s. In het algemeen is besluitvorming over investeringen in gemengde complexen ingewikkelder en vraagt om maatwerkadvies.

Verder kunnen bewoners in Amsterdam die samen een bespaarplan willen maken voor hun wooncomplex daarbij in 2017 en 2018  ondersteuning krijgen.

Als huurder het initiatief nemen

Wanneer je als huurder het initiatief wil nemen om de woning te isoleren is het verstandig om dat samen met zoveel mogelijk buren te doen die in een vergelijkbare situatie zitten. Vaak is het goedkoper om meerdere woningen samen aan te pakken. Het kan ook verplicht of logisch zijn vanwege het uiterlijk van het wooncomplex. Maar er zijn zeker ook verbeteringen die per woning zijn te realiseren.

Een goede eerste stap om te komen tot betere isolatie (individueel of met de buren) is om met de verhuurder te overleggen en een “redelijk voorstel voor energiebesparende maatregelen op te stellen.

Het “redelijk voorstel” beschrijft welke maatregelen je wilt nemen en welke redelijke huurverhoging je daarvoor zou willen betalen. Deze huurverhoging is gekoppeld aan het investeringsbedrag voor de verhuurder. Voor het opstellen of beoordelen van een redelijk voorstel kunt je ondersteuning krijgen van !WOON (in Amsterdam) of de Woonbond (in de rest van Nederland).

Als de verhuurder, ook na een aantal overleggen, niet mee wil werken zijn er juridisch gezien een aantal mogelijkheden. Als je woning ook gebreken vertoont, kan het verstandig zijn om te beginnen met een procedure bij de Huurcommissie, zie ‘onderhoudsprocedure’.

Sinds een aantal jaren kunnen huurders sommige energiebesparende maatregelen ook afdwingen. Dat gaat specifiek om het plaatsen van dubbel glas, om het isoleren van muren en begane grond vloeren en om het vervangen van verouderde, onzuinige CV-ketels. Soms is een juridische procedure nodig. Maar nogal eens is het schriftelijk aankondigen van juridische stappen al genoeg om de verhuurder alsnog mee te krijgen. Ook hierbij kan !WOON ondersteunen.

Een andere mogelijkheid, als de verhuurder niet wil meewerken en/of als u als huurder geen extra huurverhoging wilt, is dat u als huurder zelf  energiebesparende aanpassingen aanbrengt in de woning. Zie ook de pagina over zelf klussen.

Beleid van de verhuurder

Huurt u bij een particuliere verhuurder? Kijk dan voor meer informatie ook op de website  www.samenenergiebesparen.nl, over energiebesparing in de particuliere huursector. U vindt daar een stappenplan en rekenmodel.

Huurt u bij een woningcorporatie? Bekijk dan op de website van uw corporatie wat voor informatie er is  over energiebesparing en de mogelijkheden om zelf aanpassingen aan uw woning te doen.

Huurprijs en energiebesparing

Het aanbrengen van energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld dubbel glas of isolatie verbeteren de woning en leveren meer comfort op. Het zijn ‘geriefsverbeteringen’, waarvoor extra huur gevraagd mag worden. Dit kan alleen als huurder en verhuurder dit van te voren onderling hebben afgesproken (zie huurprijs na woningverbetering). Alleen de kosten voor woningverbetering mogen worden doorberekend in de huur. De kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud worden niet doorberekend. Als bijvoorbeeld slechte kozijnen met enkel glas worden vervangen door nieuwe kozijnen met HR++ glas, worden alleen de kosten van het HR++ glas doorberekend in de huur en niet de kosten van de nieuwe kozijnen.

De huurprijs zal dus vaak stijgen door energiebesparende maatregelen, maar door lagere stookkosten zullen de maandelijkse woonlasten meestal toch lager uitpakken. Voor verhuurders geldt dat de investering zich meestal binnen enkele jaren terugverdient door extra huuropbrengsten. Huurder en verhuurder hebben dus beiden belang bij investeren in isolatie en andere energiebesparende maatregelen in de woning.

Investeren met de Vereniging van Eigenaren

Een eigenaar-bewoner die wil investeren in energie besparen zal dat in veel gevallen samen met andere eigenaren moeten doen. Een VvE die wil investeren in energiebesparing kan de kosten hiervoor opnemen in de Meer Jaren Onderhouds Begroting (MJOB) of besluiten een eenmalige extra investering te doen. Hier moet de VvE dan mee instemmen. Hoe het precies gaat, hangt af van de afspraken in de VvE rond het onderhoud in het complex.

Projectteam Energie en Woningverbetering en gemeentelijk VvE-advies

!WOON werkt voor huurders en eigenaar-bewoners. Het Projectteam Energie en Woningverbetering (PEW) biedt begeleiding bij het realiseren van concrete verbeterplannen. Het PEW richt zich primair op complexen waar (ook) huurders wonen. Gemengde VvE’s kunnen aankloppen wanneer meer dan 50% van de appartementsrechten in het bezit zijn van een verhuurder. Aanmelden kan via het contactformulier op deze website.

De gemeente biedt Amsterdamse VvE’s een gratis energieadvies. Dit advies is bedoeld voor VvE’s waarvan de meerderheid van de appartementen eigendom is van particuliere woningeigenaren. Een gemengde VvE kan dus ook advies krijgen. Voorwaarde is wel dat de woningcorporatie of investeerder minder dan 50% van de appartementsrechten bezit. Ook VvE’s in monumenten komen in aanmerking. Aanmelden voor dit gratis energieadvies kan via deze pagina op de website van de gemeente Amsterdam of door een e-mail te sturen aan energieadvies@amsterdam.nl.

!WOON