Nieuws

Geen koude winters meer voor deze bewoners in West

12 september 2022

Bewoners van een pand aan de Frederik Hendrikstraat hebben na 6 jaar doorzetten eindelijk dubbelglas. Het voorstel dat ze in 2016 deden voor isolatieglas in de bestaande kozijnen wees de verhuurder af. Volgens de eigenaar zou dat vallen onder ‘sanering verkeerslawaai’ met gemeentelijke subsidie. De bewoners lieten het rusten, maar in 2020 pakten ze het […]

> Lees verder

Feestelijke opening van Steunpunt Wonen Diemen

07 september 2022

Op 6 september opende wethouder Marian Everhardt het eerste spreekuur van !WOON in Diemen in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de corporaties en het Huurdersplatform Diemen. Daarna voerde de wethouder samen met  de spreekuurmedewerker het gesprek met de eerste klant. Op het eerste spreekuur kwamen vier huurders met vragen over servicekosten, woningdelen, schimmel en onderhoudsklachten. Het […]

> Lees verder

Uniek vrijwilligersechtpaar helpt woningzoekenden met Woningnet

05 september 2022

Bij !WOON helpen 140 vrijwilligers met beantwoorden van vragen over energie en wonen. Op onze Spreekuren Woning helpen ze mensen met inschrijven en zoeken op Woningnet. Want lang niet iedere inwoner is vaardig met een computer of telefoon. Ook heeft niet iedereen een mailadres en dan kunnen ze hulp goed gebruiken. In dit artikel zetten […]

> Lees verder

Is een kattenluikje brandgevaarlijk?

01 september 2022

Vandaag blikken we terug op een vrij bijzondere rechtszaak. Een verhuurder in Amsterdam Oost eiste van zijn huurder dat hij het kattenluikje zou verwijderen. Het zou brandgevaarlijk zijn. Nou is dit bepaald niet de eerste procedure van deze verhuurder tegen deze huurder. Bij ons staat de teller inmiddels op negen (!) zaken bij rechtbank en […]

> Lees verder

Mooie prestaties op vele vlakken: jaarverslag 2021

31 augustus 2022

Misschien was u dit voorjaar aanwezig bij het grote publieksdebat in Pakhuis de Zwijger, waar we ons vijfjarig jubileum vierden en lieten zien waar !WOON voor staat. Of wellicht nam u deel aan onze expertmeeting over de aanpak van enkelglas en dichten van het energielek in de woningvoorraad. Of u komt ons al geregeld tegen […]

> Lees verder

Bond voor VvE’s in Amsterdam

30 augustus 2022

In april van dit jaar is de VvE Bond Amsterdam opgericht. Een bond van en voor bestuursleden van een Vereniging van Eigenaren (VvE) in Amsterdam. De bond richt zich op uitwisselen van ervaringen, delen van kennis en treedt op als belangenbehartiger richting de gemeente en andere instanties. De focus ligt op grote VvE’s, juist vanwege […]

> Lees verder

Gratis trainingen voor VvE-leden

29 augustus 2022

De komende maanden organiseren we gratis webinars en fysieke bijeenkomsten voor eigenaar-bewoners en besturen over de Vereniging van Eigenaren (VvE) in Amsterdam. Elf verschillende onderwerpen komen aan bod, van overtredingen tot financiën en van wijzigen van de splitsingsakte tot het verduurzamen van het pand. Doet u mee? Deelname is gratis. Meld u aan via de […]

> Lees verder

Actief bestuur essentieel voor gezonde VVE

24 augustus 2022

Iedere Vereniging van Eigenaren (VvE) hoort een bestuur te hebben. Soms is dit helaas niet goed geregeld en is de VvE bestuurloos. Er is geen of te weinig animo onder de eigenaren om als bestuurslid aan de slag te gaan. Dat is jammer, want het bestuur speelt een belangrijke rol in de VvE. De leden […]

> Lees verder

Bewoners huurcomplex bereiden zich voor op aardgasvrij koken

19 augustus 2022

Eind juni organiseerde Stichting !WOON in samenwerking met woningcorporatie Eigen Haard een kookworkshop voor de huurders van Bovenkruier in Molenwijk. Het kookatelier werd georganiseerd, omdat huurders toestemming hadden gegeven aan Eigen Haard om de nodige renovatie uit te voeren ter voorbereiding op aardgasvrij wonen. Daarmee worden zij het eerste complex in Amsterdam dat klaar is […]

> Lees verder

Duurzame initiatieven van bewoners in Nieuw-West

18 augustus 2022

De afgelopen maanden doken Willem Draaisma van Energiecoöperatie Westerlicht en Bart van den Bergh van !WOON het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West in om Amsterdammers te spreken over hun duurzaamheidsinitiatieven. Willem en Bart waren benieuwd wie deze mensen zijn en wat hun drijft. Om dit in kaart te brengen hebben zij tijdens een rondgang tien initiatieven geïnterviewd. […]

> Lees verder

!WOON