Wijzigen splitsingsakte VvE

In een VvE kan behoefte zijn om de splitsingsakte te wijzigen, bijvoorbeeld omdat de feitelijke situatie is veranderd of gaat veranderen. Het veranderen van de splitsingsakte is een belangrijke beslissing en gaat in de praktijk niet over één dag ijs. De splitsingsakte en -reglement bevatten regels, afspraken en voorschriften die gelden voor alle leden van …

Wijzigen splitsingsakte VvE Lees meer »