logo_woon_retina
Puntentelling voor zelfstandige woningen
 
Toelichting:
 • Bij schuine wanden meten op 1,5 meter van de vloer.
 • Zolderkamers tellen alleen als vertrek mee als er een vaste trap naar zolder is en het dak van binnen is afgewerkt (de dakpannen zijn van binnen uit niet te zien).
1. Oppervlak vertrekken (1 punt per m²)
Woonkamer Rekenhulp om oppervlakte te berekenen. Klik op + om vlakken toe te voegen.
Slaapkamer Rekenhulp om oppervlakte te berekenen. Klik op + om vlakken toe te voegen.
2e slaapkamer Rekenhulp om oppervlakte te berekenen. Klik op + om vlakken toe te voegen.
3e slaapkamer Rekenhulp om oppervlakte te berekenen. Klik op + om vlakken toe te voegen.
4e slaapkamer Rekenhulp om oppervlakte te berekenen. Klik op + om vlakken toe te voegen.
5e slaapkamer Rekenhulp om oppervlakte te berekenen. Klik op + om vlakken toe te voegen.
Badruimte Rekenhulp om oppervlakte te berekenen. Klik op + om vlakken toe te voegen.
Keuken Rekenhulp om oppervlakte te berekenen. Klik op + om vlakken toe te voegen.
Zolderkamers Rekenhulp om oppervlakte te berekenen. Klik op + om vlakken toe te voegen.
Andere kamers Rekenhulp om oppervlakte te berekenen. Klik op + om vlakken toe te voegen.
Toilet bevindt zich in douche of badruimte?
Totaal vertrekken
 
 
Toelichting:
 • Bij schuine wanden meten op 1,5 meter van de vloer.
 • Bergingen, schuren, bijkeukens, kelders, garages en zolders tellen alleen mee als het oppervlakte daarvan meer dan 2 m² bedraagt.
 • Het totaal aantal punten wordt berekend op basis van de afgeronde waarden van de totale oppervlakte. Hierdoor kan het totaal afwijken van de optelling van de afzonderlijke ruimtes.
2. Overige ruimtes (¾ punt per m², tenminste 2m²)
Kelder Rekenhulp om oppervlakte te berekenen. Klik op + om vlakken toe te voegen.
Bijkeuken Rekenhulp om oppervlakte te berekenen. Klik op + om vlakken toe te voegen.
Wasruimte Rekenhulp om oppervlakte te berekenen. Klik op + om vlakken toe te voegen.
Berging/schuur Rekenhulp om oppervlakte te berekenen. Klik op + om vlakken toe te voegen.
Vaste en ingebouwde kasten Rekenhulp om oppervlakte te berekenen. Klik op + om vlakken toe te voegen.
Garage Rekenhulp om oppervlakte te berekenen. Klik op + om vlakken toe te voegen.
Zolderruimte Rekenhulp om oppervlakte te berekenen. Klik op + om vlakken toe te voegen.
Andere ruimten Rekenhulp om oppervlakte te berekenen. Klik op + om vlakken toe te voegen.
Zolder aanwezig maar geen vaste trap naar zolder
Totaal overige ruimten
 
 
Toelichting:
 • Per verwarmde ruimte worden punten berekend. Dit geldt alleen wanneer de verwarmingsinstallatie door de verhuurder is geplaatst. Bij gaskachels is dit meestal niet het geval.
3. Verwarming & installaties
Type verwarming (Kies "Type verwarming")
Aantal verwarmde vertrekken (open keuken telt als apart vertrek)
Aantal overige ruimten met verwarming (maximaal 4 punten)
Video hallofoon
Totaal verwarming
 
 
Toelichting:
 • De peildatum voor het energielabel is de datum waarop u de maximaal redelijke huurprijs wilt weten. Heeft u bijvoorbeeld een voorstel huurverhoging ontvangen, dan is de peildatum de ingangsdatum van het verhogingsvoorstel. Of, wilt u weten wat de maximale huurprijs was bij aanvang van de overeenkomst, dan is de startdatum van het contract de peildatum. Is er op de peildatum geen rechtsgeldig energielabel of energie-index? Bepaal dan aan de hand van het bouwjaar van uw woning het aantal punten voor dit onderdeel. Kies in dat geval de laatste optie in het uitklapmenu.
4. Energieprestatie
Soort woning (Kies "Soort woning")
Datum energielabel/-index (Kies "Datum")
(Zoek op via postcode en huisnummer op www.ep-online.nl)
Gebruiksoppervlak (Kies "Gebruiksoppervlak")
Energielabel
Energie-index
Bouwjaar woning
(Opzoeken in: Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
Energieprestatievergoeding
(Huurder en verhuurder hebben een EPV afgesproken)
Totaal energie
 
 
Toelichting:
 • De lengte van een ingebouwde kookplaat telt niet mee voor de lengte van het aanrecht.
 • Het puntenaantal mag maximaal worden verdubbeld wanneer de keuken luxer is dan in een eenvoudige, nieuwe huurwoning gebruikelijk is.
5. Keuken
Lengte aanrechtblad (Kies "Lengte aanrechtblad")
Het maximale puntenaantal voor dit onderdeel is 4 bij een aanrechtblad <1m. Anders is het het dubbele van het puntenaantal van het aanrechtblad
Kookplaat
Oven
Afzuigkap
Inbouw magnetron
Inbouw koelkast
Inbouw vrieskast
Inbouw vries/koelcombinatie
Inbouw vaatwasmachine
Dubbele spoelbak
Luxe mengkraan stuks
Thermostatische watermengkraan stuks
Extra enkele kast stuks
Extra dubbele kast stuks
Extra wandbetegeling (vanaf 2m²)
Vloertegels (vanaf 2m²)
Algehele luxe uitvoering (maximaal 2 punten) punten
Totaal keuken
 
6. Sanitair
Aantal toiletten
Waarvan hangende toiletten
De extra punten voor hangende toiletten worden meegeteld met de luxe voorzieningen onder douche en bad.
Aantal wastafels, fonteintjes, lavetten en bidets
Douche en/of bad? Vul deze vraag in
Het maximale puntenaantal voor het onderdeel is het dubbele van het puntenaantal van de douche en bad, plus de punten voor de toiletten en wastafels.
Design radiator
Kastje, waarin ingebouwd een wastafel
Toiletkastje met ingebouwde verlichting
Extra voor een bubbelbad (whirlpool)
Schuif- of vouwwand met aluminium frame
Luxe mengkraan (b.v. Eénhandsbediening) stuks
Themostatische watermengkraan stuks
Extra wandbetegeling (vanaf 2m²)
Algehele luxe uitvoering (maximaal 2 punten) punten
Totaal sanitair
 
7. Woonvoorziening voor gehandicapten
Totale investering (alleen ingrepen volgens WVG vanaf 1-4-1994)
Subsidie op investering
Totaal woonvoorziening voor gehandicapten
 
 
Toelichting:
 • Oppervlak van tuinen, balkons, platjes of terassen van elk tenminste 1,5 meter diep x 1,5 meter breed, gemeten vanaf de binnenkant van het hek.
 • Een zogenaamd Frans balkonnetje is geen buitenruimte.
8. Buitenruimte
Buitenruimte
Buitenruimte is gemeenschappelijk
Aantal wooneenheden dat gebruik maakt van de gemeenschappelijke buitenruimte
Carport
Totaal buitenruimte
 
 
Toelichting:
 • U kunt de WOZ-waarde van uw huurwoning opvragen bij uw gemeente.
 • Gemeentes zijn sinds juli 2015 verplicht om deze ook aan huurders te verstrekken.
 • Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, dan kan het lonen om bezwaar te maken.
9. WOZ-waarde (minimaal € 73607)
Vul de WOZ-waarde van de woning in (Op te vragen bij het WOZ-waardeloket)
Nieuwbouwwoning 2015 of later (zie evt website kadaster) /
Of verbouwd in 2015 of later met energieprestatie conform nieuwbouw-eisen (Bouwbesluit 2012)
Oplevering (nieuwbouw/verbouwd) in: (Kies "Jaartal") *
In welke gemeente ligt de woning? *
WOZ punten absoluut
WOZ punten rato oppervlak (* Extra WOZ punten regio Amsterdam en Utrecht)
Totaal WOZ-waarde zonder grens (* 40 punten wegens nieuwbouwregeling)
WOZ cap (* CAP regeling max WOZ-waarde max 33% totaal aantal punten)
Totaal WOZ-waarde met WOZ beperking
Per 1 mei 2022 is de WOZ factor maximaal 33% van de punten in de volgende gevallen.
 • De woning had voor 1 mei 2022 142 punten of meer.
 • De woning behoort niet tot een van de volgende uitzonderingen:
  1. Bij een lage WOZ-waarde of als de woning geen WOZ-waarde heeft, wordt er gerekend met een vaste WOZ-rekenwaarde in de puntenbepaling. Tot 1 juli 2022 bedraagt deze waarde maximaal € 55.888 en vanaf 1 juli 2022 € 61.198. Door deze lage WOZ-waarde kan het WOZ-aandeel in de puntentelling hiermee hoger uitkomen dan 33% en dit is toegestaan.
  2. Kleine nieuwbouwwoningen in de COROP-regio’s Amsterdam en Utrecht hebben een andere berekening van de WOZ-punten. Het zijn woningen met een oppervlakte van minder dan 40m2, bouwjaar 2018 tot en met 2022. Deze woningen krijgen met opzet meer punten voor de WOZ per oppervlakte.
  3. Voor specifieke nieuwbouwwoningen, bedoeld voor de vrije sector geldt ook een andere berekening van de WOZ-punten. Het gaat hierbij om woningen die opgeleverd zijn vanaf 2015 tot en met 2019 waarbij de woning minimaal 110 punten heeft voor alle andere onderdelen dan de WOZ-waarde.
 
 
Toelichting:
De renovatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
 1. De renovatie heeft niet geleid tot een woning waarbij de energieprestatie voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 voor nieuwbouw, een zogeheten hoogniveau renovatie.
 2. De oplevering heeft plaatsgevonden op of na 1 oktober 2016.
 3. Er is minimaal €10.000 geïnvesteerd.
10. Renovatiepunten
Investeringen vanaf 1 oktober 2016 (Eerdere niet meetellen) *
Totaal renovatiepunten Geen renovatiepunten wegens nieuwbouwregeling bij 9. WOZ)
 
11. Zorgwoning
Is er sprake van een zorgwoning? (35% bijtelling)
Woning geschikt en bestemd voor mensen met een fysieke beperking, d.w.z. drempelloze toegang en doorgang, en die minstens beschikt over een noodoproepinstallatie en gemeensch. ruimten voor maaltijden of recreatie.
Standaardwaardering gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen in woon-/zorgcomplex
Totaal zorgwoning
 
 
Toelichting:
 • In het Landelijk Monumentenregister kunt u opzoeken of het pand een rijksmonument is.
 • Voor woningen, niet zijnde rijksmonument, binnen beschermd stads- of dorpsgezicht geldt een 15% hogere maximale huurprijs indien de woonruimte:
  • behoort tot een beschermd stads- en dorpsgezicht als bedoeld in artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988
  • is gebouwd voor 1945
  • door de verhuurder noodzakelijkerwijs gelden zijn besteed voor de instandhouding van de monumentale waarde
12. Monumententoeslag
Rijksmonument
Niet van toepassing
Totaal monumententoeslag
  <
Totalen (1-4-24 t/m 30-6-25)
Totaal puntenaantal (Minimaal 40 punten)
Huidige maximale huurprijs tot en met 30 juni 2024  
De maximale huurprijs tot en met 30 juni 2024 kan licht afwijken omdat het puntenaantal berekend is met de nieuwe WOZ-rekenformule.
Maximale huurprijs vanaf 1 juli 2024
Als u meer betaalt dan aangegeven bij maximale kale huurprijs, of bij gebreken aan de woning leest u dan verder over huurverlaging.

© copyright !WOON