nieuwsbrief header Bewonersinitiatief & invloed 1200 pixi
Dit is onze nieuwsbrief voor u: actieve bewoners en beleidsmakers die werken aan wonen en leven in de regio Amsterdam. We berichten eens per kwartaal voor en over mensen die actief zijn in bewonerscommissies of huurdersverenigingen, in VvE's, in meedenknetwerken, wooncoöperaties opzetten of zich inzetten voor energietransitie van onderop. !WOON helpt, faciliteert en adviseert actieve bewoners en informeert beleidsmakers over ontwikkelingen. We geloven in een goede uitwisseling tussen actieve bewoners en beleidsmakers. Zo komen stad en regio vooruit!

Stelt u geen prijs op deze informatie? U kunt zich onderaan eenvoudig afmelden. Vindt u de berichten juist interessant? Meld u aan voor onze andere nieuwsbrieven

Overlast renovatie: bewoners bevechten vergoeding

Een groep bewoners uit de Indische Buurt deed een succesvol beroep op de Geschillencommissie Kaderafspraken. De Alliantie had de ingreep als renovatie moeten aanpakken met daarbij behorende inbreng voor bewoners. Plus vergoeding voor werkzaamheden in bewoonde staat. Lees verder
Overlast renovatie: bewoners bevechten vergoeding

De verwachte huurverhoging in 2020

De verwachte huurverhoging in 2020
De cijfers voor de huurverhoging in 2020 zijn nog niet definitief maar al wel vrij duidelijk. Vooral in de particuliere sector stijgt de huur fors, want het optrekken van de huren gaat onverminderd door. Bij corporaties wordt de stijging beperkt, maar komt gemiddeld wel op 3,1%.
Lees verder

Buurtbudget beheren: hulp voor bewonersgroepen

De gemeente wil bewoners via een buurtbudget meer invloed geven op de ontwikkeling van hun buurt. Hiermee wordt nu geëxperimenteerd in Noord, Nieuw West en Zuidoost. !WOON helpt bewonersnetwerken met beheer van deze budgetten. Door wensen, zorgen en ideeën van bewoners te inventariseren kunnen we het voor hen gemakkelijker maken. Lees verder
Buurtbudget beheren: hulp voor bewonersgroepen

Volg de vaak bizarre praktijk van de woningmarkt

Bewoners voorop
Blijf je graag op de hoogte van ontwikkelingen op de woningmarkt? Volg !WOON op social media, dan zie je direct wat er in de praktijk gebeurt. We posten nieuws en korte video's over ontwikkelingen in Amsterdam en regio. Leuk en minder leuk. Rare situaties, geslaagde acties, mooie voorbeelden en initiatieven. Berichten over en met bewoners, nieuws dat je verbaast of inspireert. Lees verder

Bewoners verontrust over lood in drinkwater [video]

In deze video ziet u bewoners van de Kramatweg in Oost die ongerust zijn over lood in hun drinkwater. Loden leidingen zijn ongezond en kunnen vrij makkelijk vervangen worden. Verhuurder Rappange kent het probleem, maar onderneemt nog geen actie om de leidingen te vervangen. Lees verder
Bewoners verontrust over lood in drinkwater [video]

Veel fakenieuws over woningdelen

Veel fakenieuws over woningdelen
Amsterdam geeft woningdelers meer rechten. Verhuurders zien hun grote winstmarges dalen en liepen te hoop tegen de plannen. Daarbij verspreidden ze onjuiste informatie en veroorzaakten ze grote onrust bij studenten. Zo zouden allerlei studentenhuizen moeten sluiten en zouden de jongeren op straat komen. Alleen zijn de nieuwe regels helemaal niet van toepassing op de meeste studentenpanden. Lees verder

Huurders leggen zelf traplift aan [video]

Myra ter Meulen heeft samen met haar buren een traplift laten aanleggen. Ze woont al dertig jaar aan de Realengracht in Amsterdam Centrum. Ze wil nooit weg van deze fantastische locatie, maar het traplopen naar 4,5 hoog werd erg zwaar. Verhuurder De Key stemde in onder voorwaarde dat 70% van de huurders akkoord ging en zij het zelf financierden.
Lees verder
Foto bij artikel van bewoonster die toch een traplift krijgt

Inbreng bewoners in nieuw plan Gulden Winckel buurt

Inbreng bewoners in nieuw plan Gulden Winckel buurt
In het Entreegebied Gulden Winckel in Amsterdam West vindt een nieuwe aanpak plaats van wijkontwikkeling. Bewoners zijn direct betrokken bij het opstellen van een stedenbouwkundige visie. Dit is mogelijk dankzij de inbreng van actieve bewoners en lokale bestuurders van het stadsdeel.
Lees verder

Welstand akkoord met oplossing dubbelglas Occohofje

Aanbrengen van dubbelglas gaat niet zomaar bij monumentale panden vanwege de welstandseisen. De bewoners van het Occohofje hebben daar een mooie oplossing voor gevonden. Bestuurder mevrouw Wenselaar demonstreert in deze korte video hoe het raam is bevestigd en welke gebruiksmogelijkheden het achterraam biedt. Lees verder
Dubbelglas goedgekeurd door Welstand

Dubbele belasting voor Corporaties

Dubbele belasting voor Corporaties
Hoeveel belasting betalen verhuurders per woning? Na vragen uit de Tweede Kamer heeft het kabinet dat laten doorrekenen. Daar komen opvallende cijfers uit. Corporaties betalen voor vergelijkbare woningen ruim twee maal zo veel als andere verhuurders.
Lees verder

Rechtbank: scheiding vastgoed De Key ongeldig

De scheiding van het bezit van corporatie De Key in een sociaal en een commercieel deel is ongeldig. Dat bepaalde de rechtbank in een zaak die huurdersorganisatie Arcade namens vele huurders aanspande tegen De Key en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Deze uitspraak is een belangrijke overwinning voor de bescherming van participatie en medezeggenschap van huurders.
Lees verder
Woningen De Key

Cursus over woningonderhoud Ymere een groot succes

In opdracht van huurdersorganisatie HYA organiseerde !WOON een cursus over de conditiemeting en het onderhoud van woningen bij Ymere. De opkomst was groot, zo ook het enthousiasme van de deelnemers. Hoe gebruikt Ymere de conditiemeting voor het plannen van onderhoud? Dat is voor bewonerscommissies belangrijke informatie. Lees verder
Cursus over woningonderhoud Ymere een groot succes

Reken af met enkelglas – mooie resultaten bewoners

Veel woningen in Amsterdam zijn slecht geïsoleerd en dat is slecht voor klimaat en portemonnee. Zo heeft 12% van de woningen in de stad nog enkelglas en nog eens 14% heeft alleen gedeeltelijk dubbelglas. De bewoners stoken zo vooral voor de mussen. Maar daar is iets aan te doen! Lees verder
energiebesparing Amstelhof
twitter facebook linkedin