Cursus over woningonderhoud Ymere een groot succes

11 november 2019

In opdracht van huurdersorganisatie HYA organiseerde !WOON op 16 oktober een cursus over de conditiemeting en het onderhoud van de woningen bij Ymere. De opkomst was groot, zo ook het enthousiasme van de deelnemers. De cursus ging over de wijze waarop Ymere de conditiemeting gebruikt voor het plannen van onderhoud.  Dat is voor bewonerscommissies belangrijke informatie, die inzicht geeft in de wijze waarop Ymere besluit om onderhoud uit te voeren aan complexen. Er is immers altijd meer te doen dan waar geld voor is.  De cursus is in samenspraak met Ymere opgezet en levert de bewonerscommissies het benodigde inzicht.

Planbaar en niet planbaar onderhoud

Via een korte route langs welke soorten onderhoud er bestaan (planbaar onderhoud en niet planbaar onderhoud), toelichting op de rol van onderhoudscycli en hoe een conditiemeting nu eigenlijk echt werkt komt de cursus vanzelf bij het belangrijkste punt: Wat kun je als bewonerscommissie doen om grip te krijgen op het onderhoud.

Conditiescores en onderhoudsplanning

Een paar tips die voor alle commissies gelden: vraag op hoe de corporatie werkt aan de onderhoudsplanning. Sommige corporaties laten zich, zoals Ymere, geheel leiden door de conditiescores. Andere hebben vaste meerjarenplannen voor onderhoud. Bij een vaste meerjarenplanning kan altijd via een conditiemeting worden gekeken of de planning nog actueel is. Misschien moet bepaald onderhoud sneller, of kan het juist wat uitstel velen. Het is voor bewonerscommissies belangrijk om mee te kijken met de planning. Zo kan de commissie op tijd wensen van de bewoners aandragen om mee te nemen bij het planmatig onderhoud.

Cursussen op maat voor bewoners

Wilt u als huurdersorganisatie ook een cursus aanbieden aan uw commissies? Neem even contact op met !WOON.
We kunnen veel cursussen op maat geven, aangepast aan uw wensen.

Artikel delen:

!WOON