De verwachte huurverhoging in 2020

17 december 2019

De cijfers voor de huurverhoging in 2020 zijn nog niet definitief maar al wel vrij duidelijk. Zoals elk jaar gaan de meeste huren per 1 juli omhoog. Vooral in de particuliere sector stijgt de huur fors, want het optrekken van de huren gaat onverminderd door. Bij corporaties wordt de stijging beperkt, maar bij particuliere verhuurders gaan veel huren weer 2,5 tot 4% harder omhoog dan de inflatie. Bij een inflatie van naar verwachting 2,6% betekent dit huurverhogingen van 5,1 tot zelfs 6,6% voor de hogere inkomens. De maximale huurverhoging voor onzelfstandige woonruimte (kamers) is waarschijnlijk 4,1%. De definitieve cijfers worden in het vroege voorjaar bekend gemaakt door het ministerie.  Zodra ze bekend zijn zullen we de informatie op onze website actualiseren.

Veel geliberaliseerde contracten maar ook sommige in de sociale sector bevatten een indexcijfer. Dan geldt dat en meestal is het de inflatie, dit jaar naar verwachting 2,6%.

Bij corporaties mag de totale huursom niet verder stijgen dan de inflatie (2,6%). In Amsterdam mag dat een half procent hoger zijn om investeringen in de woningvoorraad te betalen. De huursom is het gemiddelde van de huurverhoging van alle zittende huurders.* De verdere invulling verschilt per corporatie en daarin is ook het overleg met de huurderskoepel van belang. Dat overleg wordt meestal in maart afgerond en dan zijn de cijfers bekend. Het betekent wel dat de ene huurder de maximale huurverhoging kan krijgen en de andere geen. Corporaties kunnen ook kiezen voor een lagere gemiddelde huurverhoging, maar de kans daarop in niet groot omdat het Rijk een zware belasting heft op de huurinkomsten. Deze zogenaamde verhuurdersheffing – beter huurbelasting – is bijzonder omstreden maar geldt nog wel gewoon.

De grens voor inkomensafhankelijke huurverhoging gaat naar een bruto jaarinkomen van € 43.574. Verder gaat per 1 januari 2020 de liberalisatiegrens omhoog van € 720,42 (2019) naar € 737,14.

* De wetgeving die dit regelt moet nog wel door het parlement worden aangenomen. In de huidige definitie vallen ook de huurstijgingen bij nieuwe verhuur binnen de huursom.

Artikel delen:

!WOON