Dubbele belasting voor Corporaties

28 november 2019

Hoeveel belasting betalen verhuurders per woning? Na vragen uit de Tweede Kamer heeft het kabinet dat laten doorrekenen. Daar komen opvallende cijfers uit.  Corporaties betalen voor vergelijkbare woningen ruim twee maal zo veel als andere verhuurders. Dit schrijft staatssecretaris Menno Snel in een brief aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van Kamerlid Omtzigt.

Uit dit overzicht blijkt zonneklaar dat de verhuurdersheffing een belasting is voor sociale huurders. Zij moeten, door extra huurverhogingen, deze belasting opbrengen. Bovendien betalen ze via de huur ook voor de vernieuwing en verduurzaming van de sociale voorraad. Zo zijn het niet de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Van diverse kanten wordt dan ook gepleit de belastingdruk voor corporaties – en daarmee de lasten voor de huurders – te verlichten.

Dubbele belasting voor corporaties
Corporaties betalen voor eenzelfde woning veel meer belasting dan commerciële verhuurders

De antwoorden van staatssecretaris Menno Snel in een brief aan de Tweede Kamer zijn hier te vinden. Zie hier ook het bericht op de website van Aedes, met de hierboven vermelde tabel.

 

Kabinet erkent wooncrisis maar doet nog vrijwel niets

Artikel delen:

!WOON