Kabinet erkent wooncrisis maar doet nog vrijwel niets

Huurbelasting via de corporaties

18 september 2019

Op Prinsjesdag kondigde het Kabinet een miljardeninvestering in woningmarkt aan. Klakkeloos namen grote media het juichbericht over. Het blijkt een mini-sigaartje uit eigen huurdersdoos. Jaarlijks int Het Rijk miljarden van de huursector, een bedrag dat de komende jaren nog verder oploopt. Deze belasting wordt opgebracht door de huurder. Vier maanden huur per jaar gaan zo in de staatskas. Nu geeft het kabinet een klein deel van dat bedrag terug aan woningbouw. Het is mooi dat het Kabinet erkent dat er een wooncrisis is, maar zo worden we niet eerlijk geïnformeerd. De maatregelen zijn volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties “een druppel op een gloeiend hete plaat“.

De corporaties lichten toe: “Alleen al de 30 corporaties in de regio Amsterdam betalen met elkaar per jaar € 400 miljoen huurdersbelasting (‘verhuurderheffing’). Daar komen elk jaar nog miljoenen aan andere belastingen bij. Bijvoorbeeld de ATAD, een belasting die eigenlijk bedoeld is voor multinationals, maar die woningcorporaties ten onrechte ook moeten betalen. Vier maanden huurinkomsten gaan naar de staatskas in plaats van naar nieuwbouw en renovatie. In 2020 betalen de corporaties met elkaar maar liefst 2,5 miljard Euro aan belastingen aan het rijk, zo liet Aedes recent uitrekenen.”

Bovenstaand overzicht van Aedes laat zien dat de heffingen de komende jaren niet omlaag maar juist omhoog gaan.

WOZ en extra huurverhoging

Naast investeringen in de bouw van woningen kondigt de minister ook een beperkte vermindering van de WOZ factor in de puntentelling aan. Plus een flinke extra huurverhogingen voor mensen met iets hogere inkomens en een relatief lage huur. We schreven al eerder over de negatieve reacties op het voorstel voor extra huurverhogingen.

Wanneer deze maatregelen in zouden moeten gaan maakt de minister niet duidelijk in haar brief.

Nog meer huurverhoging, nog meer regels?

Artikel delen:

!WOON