Nog meer huurverhoging, nog meer regels?

25 juli 2019

De minister vraagt in een openbare consultatie inbreng op nieuw wetsvoorstel. De titel en doelstelling om betaalbaarheid te bevorderen klinken mooi. Wie naar het bredere plaatje kijkt ziet dat de lasten voor de problemen op de woningmarkt nog verder op het bord van de huurders komen. Extra huurverhogingen, minder toegang tot betaalbare woningen en verruiming van mogelijkheden voor huurverhoging.  Vooral middeninkomens zijn de dupe. Niet vreemd dat in de reacties tot nu toe huurders vooral aangeven dat ze zich in de steek gelaten voelen. !WOON verwacht dat het voorstel tot problemen leidt, dus gaven wij vanuit onze signaleringsrol een reactie.

In het wetsvoorstel Huur en Inkomensgrenzen stelt de minister maatregelen voor om de betaalbaarheid van de gereguleerde woningvoorraad te bevorderen. Ze wil zorgen voor een reële verhouding tussen huurprijs en kwaliteit van de woning en de doorstroming stimuleren zodat iedereen in een passende woning terecht kan. Slaagt zij daar ook in? Op het eerste gezicht niet en na goed kijken nog minder.

Complexe regels en hoge lasten

Wij zien in het voorstel vooral het verder compliceren van de toch al zo ingewikkelde regelgeving. Via deze regels dragen de huurders met een wat hogere huur bij aan de betaalbaarheid voor andere huurders of worden zij gemaand tot verhuizen. De overheid zou dat ook heel anders kunnen oplossen. Minder afromen van de huuropbrengsten door verlagen of afschaffen van de verhuurdersheffing levert vele malen meer op, zonder ingewikkelde extra regels.

Middeninkomens de dupe

Opvallend is dat de minister de grenzen voor sociale huur erg laag wil vaststellen. Voor alleenstaanden op € 35.000 bruto per jaar, voor een huishouden met meer dan één persoon € 42.000 per jaar. Dit zijn echt geen hoge inkomens, een beginnend leraar in het basisonderwijs zit hier al boven. Volgens de minister kunnen mensen met deze inkomens terecht in de vrije sector huurwoningen in het middensegment. Helaas zien die mensen dat zelf niet en hebben onderzoeken van NIBUD, PBL, RIGO en anderen aangetoond dat dit niet klopt. Met de inkomenseisen in de vrije sector en bij het aangaan van een hypotheek is deze groep voor beide opties uitgesloten. Daarmee kunnen de huurders met een middeninkomen geen kant op in een gespannen woningmarkt.

Deze huurders komen op de rode lijst als je bedenkt dat er ook extra huurverhogingen mogelijk worden naast de inkomensafhankelijke huurverhoging die we al kennen. Voor inkomens vanaf €45.000 per jaar  € 50 per maand en voor inkomens vanaf € 55.000 per jaar zelfs € 100 per maand. Hiermee stijgen de huren met €600 tot €1.200 per jaar. Dit kan bij menig huurder leiden tot betaalbaarheidsproblemen.

Als je inkomen daalt, kun je met deze voorstellen bij de verhuurder vragen om een huurbevriezing (geen huurverhoging) of huurverlaging. Daarvoor is een ingewikkelde regeling opgetuigd. Bovendien is die regel niet dwingend voorgeschreven. Elke verhuurder kan daar op zijn eigen manier over beslissen.

De complete reactie van !WOON is hier te vinden.

U kunt zelf nog tot 7 augustus reageren op de website van de overheid.

Extra huurverhoging? Geef uw mening!

Artikel delen:

!WOON