Extra huurverhoging? Geef uw mening!

08 juli 2019

Het ministerie komt met nieuwe voorstellen om huren sneller te kunnen verhogen. Meer inkomensafhankelijke huurverhogingen met € 50 tot € 100 per maand, aldus het voorstel. Lage huren mogen versneld omhoog, ongeacht het inkomen. De verhoging geldt bij zowel corporaties als particuliere verhuurders, ook als ze daar helemaal niets voor terug hoeven doen. Critici menen dat de iets beter verdienende huurders zo op kosten gejaagd worden, terwijl ze geen alternatief hebben. Verder worden de regels en wetgeving voor de huurprijzen alweer ingewikkelder. U kunt uw mening geven op de site van het ministerie.

De gedachte achter het voorstel is dat huurders die iets meer verdienen kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van de huren voor de laagste inkomens. Klinkt dat niet heel sociaal? Als je iets verder denkt is dat toch merkwaardig. Huurders, die gemiddeld minder verdienen dan kopers, betalen voor andere huurders. Een deel van dat geld wordt in de vorm van de verhuurdersheffing ook nog afgeroomd en overgeheveld naar de staatskas. Dat lijkt op de omgekeerde wereld. Je zou verwachten dat iedereen belasting betaalt en zo bijdraagt aan betaalbaarheid van en investering in huurwoningen. Dan dragen de hoogste inkomens het meest bij. Nu is het andersom: huurders betalen voor huurders, de rest van de belastingbetalers blijft buiten schot en krijgt nog extra inkomsten uit de huursector via de verhuurdersheffing.

In het plan gaan de grenzen voor inkomensafhankelijke licht omhoog. Wie in aanmerking komt voor een extra verhoging moet – in eerste instantie – rekening houden met een extra huurverhoging van € 50 per maand totdat de grens van € 720 is bereikt. Wie nog iets meer verdient kan zelfs een verhoging van € 100 per maand tegemoet zien en die verhoging kan verder doorgroeien. In eerste instantie, omdat het voorstel de wet wil aanpassen maar daar zijn geen bedragen in opgenomen. Die worden jaarlijks door de minister bepaald. Dus als het eenmaal wettelijk geregeld is kunnen de bedragen ook lager of hoger zijn. Daarmee neemt de onzekerheid voor huurders toe. Daarnaast kunnen huurders die nu nog minder dan € 300 per maand betalen  een huursprong van € 25 per maand verwachten, ongeacht hun inkomen. Verder kunnen verhuurders een tijdelijke huurkorting geven bij inkomensterugval.

De Woonbond is voorzichtig kritisch. Zij zijn blij dat de minister de inkomensgrenzen voor extra huurstijging verhoogt, maar vinden die grenzen te laag. Verder vinden zij de huurverhogingen te fors. Daarmee lijken zij aan te sturen op een compromis met hogere grenzen en iets minder verhoging in één keer.

U kunt hier zelf tot en met 7 augustus 2019 reageren op het conceptwetsvoorstel huurinkomensgrens. De website zegt bij de mogelijkheid tot reactie dat u een aantal vragen krijgt maar dat klopt niet. U kunt gelijk uw reactie geven. Als u wilt kunt u in stap twee een bijlage toevoegen, maar dat hoeft niet. In stap drie geeft u mailadres en klikt op verzenden. Als u niet wilt dat uw reactie openbaar is kunt u dat aangeven door deze optie uit te vinken. Hier kunt u uw reactie geven.

Artikel delen:

!WOON