Rechtbank: scheiding vastgoed De Key ongeldig

Woningen De Key

18 november 2019

De scheiding van het bezit van corporatie De Key in een sociaal en een commercieel deel is ongeldig. Dat bepaalde de rechtbank in een zaak die huurdersorganisatie Arcade namens vele huurders aanspande tegen Woonstichting De Key en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Deze uitspraak is een belangrijke overwinning voor de bescherming van participatie en medezeggenschap van huurders.

De Key heeft in 2018 haar vastgoedbezit gescheiden. Ze richtte een dochteronderneming op: Lieven de Stad BV’ waar ze duurdere vrijesectorwoningen en bedrijfsgebouwen in onderbracht. Deze BV hoeft zich aan minder regelgeving te houden dan de corporatie. Zo kan ze ‘lucratieve woonconcepten’ ontwikkelen of bezit verkopen aan een investeerder. Bij deze vastgoedscheiding heeft De Key volgens de huurders ‘haar beste vastgoedbezit’ én ongeveer 600 sociale woningen en een onbekend aantal ateliers overgeheveld naar de commerciële BV.

Andere regels en afspraken

Wat betekent het als woningen naar een commerciële BV gaan? Volgens de huurders (verenigd in Huurderskoepel Arcade) is het slecht voor de hoeveelheid sociale woningen in de stad én slecht voor de zittende huurders. Op het moment dat sociale woningen niet meer bij onder een corporatie vallen, vallen ze niet meer onder het toezicht van de Woningwet. Dus ook niet meer onder de afspraken die corporaties, huurders en gemeente met elkaar maken. Binnen deze afspraken is bijvoorbeeld geregeld dat sociale woningen niet zomaar verkocht, of veel duurder verhuurd mogen worden.

Voor de bewoners van de 600 woningen had dat nogal wat gevolgen. De vooruitzichten zijn dat ze bij nieuwe verhuur in de vrije sector voor hoge prijzen verhuurd worden aan jongeren, met een contract voor bepaalde tijd. De corporatie richt zich tegenwoordig namelijk geheel op deze starters op de woningmarkt. De huurders lopen zelfs het risico dat de woningen verkocht worden aan een belegger, die vervolgens kan proberen de huurprijzen sterk op te trekken. De zittende huurders hebben door de  vastgoedscheiding dus opeens een andere verhuurder, met andere regels en afspraken en een veel slechtere rechtspositie.

Huurders niet eens met beslissing

De huurders, verenigd in Huurderskoepel Arcade, waren het niet eens met de vastgoedscheiding, maar de koepel kreeg geen instemmingsrecht. Volgens de corporatie hadden de huurders hier alleen ‘zienwijzerecht’ – een visie die namens de minister goedgekeurd werd door de toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties. De huurders mochten volgens De Key dus wel kenbaar maken wat ze ervan vonden, maar daar hoefde niet naar worden gehandeld door de corporatie.

Besluit vernietigd

De rechtbank oordeelde op 14 november dat huurders wel degelijk instemmingsrecht hebben bij ingrijpende besluiten van woningcorporaties, zoals scheidingen, fusies en andere verbindingen. De Key en de minister hebben hen dit instemmingsrecht onthouden. Ook oordeelt de rechtbank dat de wijze van scheiden in maatschappelijk en commercieel vastgoed door De Key niet voldoet niet aan de eisen van de wet en niet voldoende transparant is. Het besluit van de Autoriteit Woningcorporaties is daarmee vernietigd. De minister moet de vastgoedscheiding van De Key opnieuw beoordelen.

Felicitaties

!WOON feliciteert Huurdersvereniging Arcade met de overwinning. De uitspraak is een belangrijke overwinning is voor de participatie en medezeggenschap van huurders.

Lees meer over deze zaak op de site van HV Arcade

Huurderskoepel – behartigen belang per verhuurder

Artikel delen:

!WOON