nieuwsbrief header Bewonersinitiatief & invloed 1200 pixi
In deze nieuwsbrief voor actieve bewoners en beleidsmakers nieuws uit de praktijk van de woningmarkt. Dit keer nog geen bericht over de nieuwe kaderafspraken voor renovatie en sloop, die volgen binnenkort. Zodra ze definitief zijn publiceren we een overzicht met de verschillen tussen de oude en de nieuwe versie op onze nieuwspagina.

Schaarse woonruimte anders verdelen?

Er ligt een nieuw voorstel om vrijkomende woningen eerlijker te verdelen. Het is gemaakt omdat nu een deel van de dringend woningzoekenden tussen wal en schip valt. Het voorstel is nu vrijgegeven voor inspraak en van 2 juni tot en met 28 juli kan iedereen er op reageren. Lees verder
Schaarse woonruimte anders verdelen?

Elke dinsdagavond gratis webinar voor bewoners

Elke dinsdagavond een gratis webinar voor bewonersgroepen
Bijeenkomsten organiseren is in deze tijd lastig. Toch staan bewonersorganisaties verre van stil. Er is nu júist behoefte aan nieuwe manieren om met elkaar en de buurt te in contact te komen. Daarom geeft !WOON samen met gastsprekers elke dinsdagavond in juni een webinar. Deelname gratis. Lees verder

Renovatie en sloop in coronatijd

Ondanks de crisis lopen veel projecten voor renovatie en sloop door, zij het vaak wat langzamer. Andere lopen vertraging op. !WOON adviseert en helpt veel bewonerscommissies. We zetten de belangrijkste ontwikkelingen op een rij. Lees verder
Renovatie en sloop in coronatijd

7 tips voor het starten van een wooncoöperatie

7 tips om een wooncoöperatie te starten
Chandar is 31 wanneer hij samen met 20 vrienden wooncoöperatie De Warren opricht. Hun gezamenlijke woondroom vergt tijd en onderzoek. Nu is het project een voorbeeld voor anderen. Hij vertelt hoe het tot stand kwam, over de hulp van !WOON en geeft tips aan mensen die aan de slag willen. Lees verder

Steeds meer succes bij energie en woningverbetering

Steeds vaker en sneller weten huurders energiebesparende maatregelen te realiseren. Meestal dubbelglas, soms ook vloer- of dakisolatie of een HR ketel. Hoe krijgen ze hun verhuurder zo ver, wat is het geheim van deze successen? Een kijkje achter de schermen van het Projectteam Energie en Woningverbetering. Met een eenvoudige tip voor de wetgever om het dichten van het enorme energielek in de voorraad bestaande woningen stukken sneller te laten verlopen. Lees verder
Steeds meer succes bij energie en woningverbetering

Corporaties bieden individuele hulp bij huurproblemen

Corporaties bieden individuele hulp bij huurproblemen
Een meerderheid in de Eerste Kamer riep de minister op om dit jaar af te zien van de huurverhoging. De Amsterdamse corporaties vinden dat geen goed idee. Hun redenering: uitstel of een algemene huurbevriezing geldt voor iedere huurder, terwijl niet iedereen dit nodig heeft. Corporaties bieden daarom individuele hulp als huurders financieel in de knel komen. Lees verder

Amsterdam wil meer wooncoöperaties

De gemeente Amsterdam ziet het aantal wooncoöperaties graag flink stijgen. Een actieplan geeft ruimte aan bewoners om bouw en beheer in eigen hand te nemen. In 2040 zou 1/10 van alle Amsterdamse huizen ondergebracht moeten zijn in een wooncoöperatie. Lees verder
Amsterdam presenteert actieplan wooncoöperaties

Huurverhoging 2020 bij corporaties in Amsterdam

Huurverhoging 2020 bij woningcorporaties Amsterdam
De gemiddelde huurverhoging bij woningcorporaties in Amsterdam is dit jaar lager dan bij veel particuliere verhuurders. Ymere en Eigen Haard rekenen gemiddeld het minst. Toch komt de verhoging voor veel huurders bepaald niet gelegen. Lees verder

Amsterdams en landelijk huurakkoord: de verschillen

Amsterdam kent sinds 2016 afspraken voor Amsterdammers met een laag inkomen en hoge huur. Deze leiden tot huurbevriezing of zelfs huurverlaging. Dit dankzij een akkoord tussen corporaties, huurdersorganisaties en gemeente. Maar wat te doen in situaties waar het recente landelijke Sociaal Huurakkoord beter uitpakt? Lees verder
Amsterdams en landelijk huurakkoord: zoek de verschillen

Online overleg met bewoners en verhuurder

Online overleg met bewoners en verhuurder
!WOON helpt vele bewonerscommissies. Eén daarvan is in een complex met veel achterstallig onderhoud. Voor de corona crisis bleek uit een woonwensen onderzoek dat de bewoners graag zien dat er gesloopt wordt. In het verleden is dit al eens uitgesteld. De commissie zag het niet zitten weer vertraging op te lopen, ook niet door corona.
Lees verder

Gratis online cursussen voor actieve bewoners

!WOON biedt gratis een aantal korte online cursussen aan actieve bewoners in de regio Amsterdam. De cursussen zijn gratis te volgen voor mensen die actief zijn in een bewonerscommissie of groep. Ze duren maximaal twee uur en bestaat uit video’s, presentaties, tekst en enkele oefeningen. Lees verder
Online cursussen voor actieve bewoners nu gratis

Initiatieven pleiten voor versterken burgerbeweging

Netwerken van actieve bewoners vragen de overheid om middelen en beleid aan te passen om burgercollectieven beter te faciliteren. Dat is nodig voor het versterken van de burgerbeweging in Nederland. Lees verder
Illustratie bij nieuwsbericht van !WOON over Cooplink
twitter facebook linkedin