Renovatie en sloop in coronatijd

26 mei 2020

Natuurlijk heeft de Coronacrisis de nodige invloed op projecten voor renovatie en sloop. Toch lopen veel projecten door, zij het vaak wat langzamer. Andere lopen vertraging op. !WOON adviseert en helpt op veel plaatsen bewonerscommissies. We zetten de belangrijkste ontwikkelingen op een rij.

Uitvoering gaat door, participatie bewoners soms vertraagd

We zien dat de planvorming door corporaties meestal doorloopt, al dan niet in wat langzamer tempo. Waar de planvorming stilligt, gaat het meestal om projecten die al in een impasse zaten of net waren opgestart. De rol van bewoners in de planvorming geeft een wat minder positief beeld. Voor bewoners is het lastig om in groepen samen te komen, zeker als je elkaar nog niet kent. Dus zijn overleggen op veel plekken vertraagd. De bewonersparticipatie is daarom vooral bij beginnende projecten op een laag pitje komen te staan. Dat kan op termijn tot problemen leiden als corporaties ondertussen doorgaan met vormen van plannen. Enkele voorbeelden laten zien dat dit leidt tot frictie tussen bewoners en corporatie.

De meeste projecten die in uitvoering zijn gaan nog redelijk voorspoedig door. Veel aannemers werken door en grote vertragingen lijken mee te vallen. Uitzondering daarop is de aanpak in bewoonde staat. Die zijn toch vaak stil komen te liggen omdat bouwers en bewoners moeilijk aan de anderhalve meter regel kunnen voldoen. Dat zien we bijvoorbeeld bij een ingreep in bewoonde staat aan het Osdorpplein van Stadgenoot. Er worden inmiddels plannen gemaakt om in dat project in aangepaste vorm verder te bouwen. Hieronder geven we enkele voorbeelden van de gevolgen voor projecten en het overleg met bewoners in de stad.

Jan de Louterstraat, Eigen Haard, Stadsdeel Nieuw-West

Op het moment dat de corona-crisis uitbrak zouden er net huisbezoeken door Eigen Haard starten. De commissie heeft erop aangedrongen dat het onderzoek doorgaat. Eigen Haard is akkoord gegaan en voert de gesprekken telefonisch, na een aankondiging per brief.

Hillegomstraat, De Key, Stadsdeel Zuid

Dit project zou begin april van start gaan. Het gaat om aanbrengen van ventilatie en achtergevelisolatie in bewoonde staat. De maatregelen rond Covid-19 maakten het onmogelijk om te starten, ook omdat er veel kwetsbare huurders wonen. De aanpak is nu uitgesteld tot na de bouwvakvakantie

Amsteldorp, Ymere, Stadsdeel Oost

Ymere heeft eind maart per brief aan de bewoners aangekondigd dat zij een deel van haar bezit in Amsteldorp wil renoveren en een ander deel wil slopen en verdichten. Ze geven aan zo snel mogelijk de participatie te willen opstarten, midden in de coronacrisis, terwijl er nog geen commissie is. Dat gaf behoorlijk wat ophef. Inmiddels lijkt Ymere zich te beseffen dat deze aanpak niet realistisch is én dat het leidt tot boze bewoners. Het lijkt erop dat het overleg over sloop wordt uitgesteld. !WOON is betrokken bij het opzetten van een bewonerscommissie.

Renovatie en verbetering huurwoning

Artikel delen:

!WOON