Nieuws

Schaarse woonruimte anders verdelen?

28 mei 2020

Er ligt een nieuw voorstel om vrijkomende woningen eerlijker te verdelen onder woningzoekenden. Het is gemaakt omdat nu een deel van de dringend woningzoekenden tussen wal en schip valt. Het voorstel is nu vrijgegeven voor inspraak en van 2 juni tot en met 28 juli kan iedereen er op reageren. De gemeenteraden in Amsterdam, Amstelveen, […]

> Lees verder

Elke dinsdagavond een gratis webinar voor bewonersgroepen

27 mei 2020

Wat we normaal fysiek in de wijk doen kan nu niet. Bijeenkomen met groepen bewoners is in deze tijd lastig en was een tijdje bijna onmogelijk. Toch staan bewonersorganisaties verre van stil. Er is nu júist behoefte aan nieuwe manieren om met elkaar en de buurt te in contact te komen. Daarom geeft !WOON samen […]

> Lees verder

Renovatie en sloop in coronatijd

26 mei 2020

Natuurlijk heeft de Coronacrisis de nodige invloed op projecten voor renovatie en sloop. Toch lopen veel projecten door, zij het vaak wat langzamer. Andere lopen vertraging op. !WOON adviseert en helpt op veel plaatsen bewonerscommissies. We zetten de belangrijkste ontwikkelingen op een rij. Uitvoering gaat door, participatie bewoners soms vertraagd We zien dat de planvorming […]

> Lees verder

7 tips om een wooncoöperatie te starten

25 mei 2020

Chandar is 31 wanneer hij samen met twintig vrienden wooncoöperatie De Warren opricht. De gezamenlijke woondroom van hem en zijn vrienden vergt tijd en grondig onderzoek. Inmiddels is hun project een voorbeeld voor anderen met eenzelfde woondroom. De plannen en financiering zijn rond en in de loop van 2020 zal de bouw beginnen. Vanuit zijn […]

> Lees verder

Steeds meer succes bij energie en woningverbetering

25 mei 2020

Aanpak werpt vruchten af Steeds vaker weten huurders energiebesparende maatregelen te realiseren. Meestal gaat het om aanbrengen van dubbelglas, soms ook om vloer- of dakisolatie of een hoogrendementsketel voor de CV. Hoe krijgen de huurders hun verhuurder zo ver, wat is het geheim van deze successen? Huurders kunnen de verhuurder voorstellen om de woning energiezuiniger […]

> Lees verder

Twee keer dubbelglas zonder huurverhoging in Zuid

19 mei 2020

Een rijtje particuliere huurwoningen in de Deurloostraat stond er tot voor kort wat beduimeld bij. Enkel glas in kozijnen waar de verf afbladderde en houtrot al begon. Een aantal bewoners besloot initiatief te nemen. Met hulp van !WOON startten ze een onderhoudsprocedure bij de Huurcommissie en vroegen de verhuurder gelijk ook dubbelglas aan te brengen. […]

> Lees verder

Corporaties bieden individuele hulp bij huurproblemen

19 mei 2020

Onlangs deed een meerderheid in de Eerste Kamer een oproep aan de minister om dit jaar af te zien van de jaarlijkse huurverhoging. De Amsterdamse corporaties vinden dat geen goed idee. Ze redeneren dat uitstel van de reguliere huuraanpassing of een algemene huurbevriezing op 1 juli voor iedere huurder zou gelden, terwijl niet […]

> Lees verder

Amsterdam presenteert actieplan wooncoöperaties

18 mei 2020

De gemeente Amsterdam ziet het aantal wooncoöperaties in de stad de komende jaren graag flink stijgen. Daarom heeft het gemeentebestuur een actieplan opgesteld en gepresenteerd. Initiatief van bewoners om bouw en beheer in eigen hand te nemen krijgt volop de ruimte. Het streven is dat over twintig jaar een tiende van alle Amsterdamse huizen ondergebracht […]

> Lees verder
Foto met stempel Onacceptabel bij artikel !WOON over huurverhoging

Aankondiging einde tijdelijk contract in juli?

14 mei 2020

Een huurder in Amsterdam Zuidoost ontving een wel erg voortvarende brief van de verhuurder. Deze kondigt nu al het einde van het tijdelijke huurcontract aan per 31 juli. “Hierbij stuur ik je een kennisgeving over het beëindigen van je tijdelijke huurcontract. Dit herinnert u er aan dat  uw contract eindigt op 31-7-2020.” Bijzonder in deze […]

> Lees verder

Hoge Raad: servicekosten ook in vrije sector afrekenen

08 mei 2020

De Hoge Raad heeft bevestigd dat servicekosten ook in de vrije sector afgerekend moeten worden. Dat was tot vorig jaar gebruikelijk, maar een opmerkelijk arrest van het Amsterdams Gerechtshof veroorzaakte twijfel. Dat arrest is nu vernietigd. Betalingen voor servicekosten zijn een voorschot dat afgerekend moet worden op basis van de werkelijke kosten. Dat geldt voor […]

> Lees verder

!WOON