Aankondiging einde tijdelijk contract in juli?

Foto met stempel Onacceptabel bij artikel !WOON over huurverhoging

14 mei 2020

Een huurder in Amsterdam Zuidoost ontving een wel erg voortvarende brief van de verhuurder. Deze kondigt nu al het einde van het tijdelijke huurcontract aan per 31 juli. “Hierbij stuur ik je een kennisgeving over het beëindigen van je tijdelijke huurcontract. Dit herinnert u er aan dat  uw contract eindigt op 31-7-2020.” Bijzonder in deze Coronacrisis. De regering nam immers eind april net een noodwet aan die het mogelijk maakt om tijdelijke contracten te verlengen. Die wet geldt echter tot op heden alleen voor contracten die eindigen tussen 1 april en 30 juni.

Formeel kan de verhuurder nu het einde van een tijdelijk contract aankondigen. Toch is de opzegging van de verhuurder voorbarig. Een verhuurder moet de afloop van een contract inderdaad tijdig aanzeggen. Dat moet tot één maand van te voren en niet eerder dan drie maanden tevoren. De kans is echter groot dat de noodwet wordt verlengd. Die ruimte biedt de wet, de minister kan de termijn verlengen. Het lijkt verstandig dat nu gelijk te doen, want zo komen huurders in deze onzekere periode toch weer in een onzekere positie. Precies wat de noodwet beoogt te voorkomen.

 

Noodwet verlenging tijdelijke huurcontracten ingevoerd

Artikel delen:

!WOON