Noodwet verlenging tijdelijke huurcontracten ingevoerd

22 april 2020

In deze coronacrisis kunnen tijdelijke huurcontracten voor drie maanden verlengd worden. Het spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten is op 21 april aangenomen in de Eerste Kamer. Het  treedt in werking na publicatie in de Staatscourant.

Huurders kunnen hun verhuurder een tijdelijke verlenging van hun huurcontract vragen. Die zal de verlenging verlenen tenzij er al voor 1 april afspraken waren om bijvoorbeeld de woning te verkopen, te slopen of te renoveren. De verhuurder kan de verlenging ook weigeren als hij of zijn aantoonbaar zelf in het huis wil gaan wonen of als de huurder zich niet goed gedraagt.

De wet geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Die contracten kunnen eenmalig verlengd worden met maximaal drie maanden en tot uiterlijk 1 september 2020. Mocht de coronacrisis langer duren dan kan de minister deze spoedwet verlengen.

Het ministerie heeft een stroomschema gemaakt om te zien of u in aanmerking komt en wat u dan kunt doen.
Bekijk hier het stroomschema (pdf)

Welk soort huurcontract?

Artikel delen:

!WOON