Nieuws

Richtlijnen huisbezoeken en Corona preventie

24 april 2020

!WOON houdt zich bij haar werkzaamheden aan de door de overheid en RIVM voorgeschreven voorzorgsmaatregelen ten behoeve van preventie van besmetting met Corona. Dit is van belang voor onze medewerkers en voor iedereen waar wij contact mee hebben. Wij voorzien bewoners in deze periode voornamelijk telefonisch of digitaal van advies. In de meeste gevallen is […]

> Lees verder

Verhuur aan toeristen alleen nog met vergunning

23 april 2020

De gemeente Amsterdam wil verhuur aan toeristen aan banden leggen. Dat is mede het gevolg van een recente uitspraak van de Raad van State. Die bepaalde in een uitspraak in januari dat verhuur zonder vergunning niet is toegestaan. De gemeente heeft daarom nu een nieuwe verordening opgesteld om het afgeven van vergunningen te regelen. Het […]

> Lees verder

Noodwet verlenging tijdelijke huurcontracten ingevoerd

22 april 2020

In deze coronacrisis kunnen tijdelijke huurcontracten voor drie maanden verlengd worden. Het spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten is op 21 april aangenomen in de Eerste Kamer. Het is kort daarna in werking getreden na publicatie in de Staatscourant. De wet is in juni met drie maanden verlengd. Huurders kunnen hun verhuurder een tijdelijke verlenging […]

> Lees verder

Corona legislation to extend temporary rental contracts

22 april 2020

The government has passed emergency legislation protecting fixed-term tenants from eviction. During the covid19 crisis fixed term rental contracts can be extended for another fixed term. This emergency legislation applies to fixed term leases ending between April 1st 2020 and June 30th 2020. If the covid19 crisis continues the legislation could be extended. Tenants can […]

> Lees verder

Regels voor de huurverhoging in 2020 – doe de check

16 april 2020

Tussen midden en eind april krijgen de meeste huurders het voorstel tot huurverhoging. Dat komt zeker in deze moeilijke tijd niet gelegen. Voor sommige huurders valt het mee, anderen zullen schrikken. Dat komt omdat de maximale huurverhoging tot 2,5% boven de inflatie kan liggen. Bij wat hoger inkomens is dat zelfs 4% bovenop de toch […]

> Lees verder

Huurverhoging 2020 bij woningcorporaties Amsterdam

16 april 2020

Gemiddelde huurverhoging 3,1% of minder De gemiddelde huurverhoging bij woningcorporaties in Amsterdam is dit jaar lager dan bij veel particuliere verhuurders. Ymere en Eigen Haard rekenen gemiddeld het minst verhoging. Ook passen alle corporaties het Amsterdamse Woonlastenakkoord toe. Dat is een set afspraken voor mensen met een laag inkomen. Toch komt de verhoging voor veel […]

> Lees verder

Amsterdams en landelijk huurakkoord: zoek de verschillen

16 april 2020

Amsterdam kent al vele jaren mooie afspraken voor Amsterdammers met een laag inkomen en een hoge huur. Deze leiden tot huurbevriezing of zelfs huurverlaging. Dit op basis van een akkoord tussen huurdersorganisaties, de gemeente en woningcorporaties over het beperken van de huurprijs. In december 2019 sloten Aedes en de Woonbond met hetzelfde doel het landelijk […]

> Lees verder

Update bereikbaarheid en Corona-preventie

15 april 2020

Tijdens ons werk voor bewoners werkt !WOON de komende tijd volgens de richtlijnen van de overheid en aanbevelingen van het RIVM. Daarmee helpen we verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Wij helpen u in deze periode zoveel mogelijk via telefoon en e-mail. Dit betekent dat: contact met u altijd eerst via e-mail en telefoon […]

> Lees verder

Online overleg met bewoners en verhuurder

15 april 2020

!WOON ondersteunt diverse bewonerscommissies. Eén van deze commissies betreft een complex met veel achterstallig onderhoud. Voor de Corona crisis is er een woonwensenonderzoek gehouden waaruit bleek dat de bewoners graag zien dat er gesloopt wordt. In het verleden is dit ook al eens uitgesteld. De commissie zag het niet zitten weer vertraging op te lopen, […]

> Lees verder
Kramatweg

Rechter veroordeelt eigenaar tot plaatsen dubbelglas

14 april 2020

De eigenaar van een pand in Amsterdam Oost moet dubbel glas aanbrengen. Ook dient hij de vloer van de woning op de begane grond te isoleren. Het verzoek van de huurders met de bijbehorende beperkte huurverhoging is redelijk. Is het werk niet binnen drie maanden afgerond, dan verbeurt de eigenaar een dwangsom die kan oplopen […]

> Lees verder

!WOON