Initiatieven pleiten voor versterken burgerbeweging

Illustratie bij nieuwsbericht van !WOON over Cooplink

17 maart 2020

Diverse netwerken van actieve bewoners doen een appèl op de overheid om middelen en beleid aan te passen om burgercollectieven beter te faciliteren. Dat is nodig voor het versterken van de burgerbeweging in Nederland.

Bewonersinitiatieven, wijkcoöperaties, lokale fondsen, wijkbedrijven, energiecoöperaties, sociale ondernemingen; het zijn allemaal vormen waarin burgers zich verenigen om gezamenlijke maatschappelijke doelen te realiseren.  Al deze kleine samenwerkingsverbanden – we noemen ze ‘burgercollectieven’ – zijn onderdeel van een grotere beweging die een onmisbare rol speelt in sociale innovatie en bij de verduurzaming van gemeenschap en planeet.

De koepels en samenwerkingsverbanden * pleiten voor:

  • Een kennisplatform dat kennisdeling en ondersteuning van initiatieven organiseert
  • Beloning voor de inzet van degenen die de kennis ontwikkelen en delen
  • Passende financieringsvormen per type burgercollectief
  • Aanpassing van het juridisch stelsel om de ontwikkeling te stimuleren

Meer weten? Lees het volledige mission statement hier.

!WOON is betrokken bij de oprichting van Cooplink. Dit is één van de organisaties die zich hard maakt voor een betere positie van burgercollectieven in de samenleving.

*De betrokken organisaties zijn: LSA bewoners, Cooplink, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, Stichting Lokale Fondsen Nederland, MAEX, Nederland Zorgt voor Elkaar en de Nationale Coöperatieve Raad.

Artikel delen:

!WOON