Amsterdam presenteert actieplan wooncoöperaties

18 mei 2020

De gemeente Amsterdam ziet het aantal wooncoöperaties in de stad de komende jaren graag flink stijgen. Daarom heeft het gemeentebestuur een actieplan opgesteld en gepresenteerd. Initiatief van bewoners om bouw en beheer in eigen hand te nemen krijgt volop de ruimte. Het streven is dat over twintig jaar een tiende van alle Amsterdamse huizen ondergebracht is in een wooncoöperatie. Tegen 2040 zou het om 40.000 woningen moeten gaan. De gemeente maakt een start met vrijgeven van nieuwbouwkavels en het instellen van een leenfonds van €50 miljoen. Mensen met interesse om een wooncoöperatie te beginnen of zich te verdiepen in de mogelijkheden kunnen terecht bij !WOON.

Dertien locaties voor nieuwbouw wooncoöperaties

De gemeente heeft 13 nieuwbouwlocaties aangewezen waarop wooncoöperaties kunnen gaan bouwen. De komende 2 jaar wordt er gebouwd op kavels op Centrumeiland, Ringspoorzone Noord, Elzenhagen Zuid, het Havenstraatterrein en het August Allebéplein. Binnen 3 tot 4 jaar komen kavels beschikbaar in de Jacob Geelbuurt, Sluisbuurt, Dijkgraafplein, Amstelkwartier, Vreeswijkpad en de Kompaslocatie-Waterlandpleinbuurt.

Een lening om de financiering rond te krijgen

Amsterdam experimenteert al langer met zelfbouw en zelfbeheer om huurders zo meer zeggenschap te geven over hun woning. Uit eerdere pilots bleek dat het voor startende wooncoöperaties niet eenvoudig is om de financiering rond te krijgen. Coöperaties kunnen namelijk niet zoals particuliere huiseigenaren alles lenen bij de bank en de rente aftrekken. Daarom is er nu een gemeentelijk leenfonds van 50 miljoen euro. Wooncoöperaties kunnen nu naast de financiering door de bank en eigen inbreng, tegen bepaalde voorwaarden geld lenen. Het is de bedoeling dat de lening na 10 tot 15 jaar wordt terugbetaald.

!WOON helpt

Bewoners en initiatieven kunnen met vragen over het oprichten van een wooncoöperatie bij !WOON terecht. Hoe start je een wooncoöperatie, aan welke wettelijke eisen moet een wooncoöperatie voldoen en welke aspecten zijn van belang bij de financiering? Zie voor meer informatie onze pagina’s over de wooncoöperaties.

Ons aanbod op een rij

  • !WOON biedt aan geïnteresseerden een gratis (online) basiscursus
  • We geven trainingen gericht op de organisatie van de wooncoöperatie
  • Als startende groep kun je bij ons terecht voor advies, training en coaching op maat
  • !WOON stimuleert onderlinge kennisdeling van initiatieven en organiseert netwerkbijeenkomsten

Neem contact met ons op via ons via ons digitale vragenformulier of bel 020 – 5230130.

Meer weten over het actieplan van de gemeente?

Lees hier meer over de nieuwbouwlocaties (met kaart).
Lees hier meer over de aanzet voor de gemeentelijke financieringsregeling.
Lees meer over het actieplan op de website van de gemeente Amsterdam.

Wooncoöperatie zorgt voor mensen

Artikel delen:

!WOON