Schaarse woonruimte anders verdelen?

28 mei 2020

Er ligt een nieuw voorstel om vrijkomende woningen eerlijker te verdelen onder woningzoekenden. Het is gemaakt omdat nu een deel van de dringend woningzoekenden tussen wal en schip valt. Het voorstel is nu vrijgegeven voor inspraak en van 2 juni tot en met 28 juli kan iedereen er op reageren. De gemeenteraden in Amsterdam, Amstelveen, Zaanstad en regio bekijken de reacties en stellen de nieuwe regels vast. Als alles volgens plan verloopt gaat de nieuwe regeling medio 2021 in.

Vijftien gemeenten en 14 woningcorporaties hebben een plan opgesteld om woningen slimmer te verdelen. Dat helpt mensen die nu tussen wal en schip raken. Zij hebben snel een woning nodig, maar voldoen niet aan de strenge regels voor een urgentie. Het gaat om mensen met kinderen die gaan scheiden, gezinnen met kinderen die inwonen bij een ander huishouden of jongeren die thuis wonen in een problematische situatie.

Meer kans door actief zoeken

Wachten op je beurt is wat woningzoekenden gewend zijn in Amsterdam. Lang wachten ook, want er is veel vraag en weinig aanbod. Als je geen urgentieverklaring kunt krijgen kan je weinig anders doen dan veel reageren op aanbod op Woningnet. Maar met een korte inschrijfduur maak je weinig kans. Zoekers die dringend een woning nodig hebben komen zo in de problemen. Bovendien is er de wens om invloed te hebben op je plaats in de rij. Daarom is het idee om mensen die actief zoeken meer kans te geven.

Punten voor dringende situaties en actief zoeken

  • Als je ingeschreven staat bij WoningNet krijg je voor elk jaar inschrijfduur 1 punt. Er is geen maximum.
  • Heb je snel een woning nodig en val je binnen één van onderstaande groepen? Per maand 1 punt erbij met een maximum van 12 punten.
    • Mensen met kinderen in een relatiebreuk
    • Gezinnen met kinderen die inwonen bij een ander huishouden
    • Jongeren die nog thuis wonen en dat thuis wonen is problematisch
  • Als je actief zoekt krijg je per maand dat je actief bent 1 punt met een maximum van 30 punten.

Punten erbij, maar er ook weer af

Als je voorrang krijgt in de rij, heb je wel minder keuze. Als je drie keer een woning afwijst waar je de eerste kandidaat bent verlies je alle spoed en/of zoekpunten. Zonder bericht niet komen bij een bezichtiging kost je ook meteen al je extra punten. Voor actief zoeken krijg je per maand een punt erbij, maar als je een maand niet (meer) actief bent gaat er weer een punt af.

Wat gebeurt er met de mensen die nu een urgentieverklaring hebben?

Die worden allemaal via directe bemiddeling geholpen. Allemaal, behalve de Stadsvernieuwingsurgenten. Die blijven zelf zoeken maar hebben voorrang op de andere woningzoekers, spoed of niet.

Reageren op het voorstel?

Amsterdam           www.amsterdam.nl/inspraak of per post naar Inspraak woonruimteverdeling,  Antwoordnr 10011, 1000 PA Amsterdam
Amstelveen           per mail naar gemeente@amstelveen.nl op per post naar Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen
Zaanstad               per mail naar woonruimteverdeling@zaanstad.nl of per post naar Woonruimteverdeling, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam
Andere gemeentes in de regio: zie deze pagina

We hebben als praktijkdeskundigen de volgende inspraakreactie als !WOON ingediend.

Meer informatie en een filmpje met uitleg van het voorstel is te vinden op deze website.

 

Woning zoeken in Amsterdam en regio

 

Artikel delen:

!WOON