Corporaties bieden individuele hulp bij huurproblemen

19 mei 2020

Onlangs deed een meerderheid in de Eerste Kamer een oproep aan de minister om dit jaar af te zien van de jaarlijkse huurverhoging. De Amsterdamse corporaties vinden dat geen goed idee. Ze redeneren dat uitstel van de reguliere huuraanpassing of een algemene huurbevriezing op 1 juli voor iedere huurder zou gelden, terwijl niet iedereen dit nodig heeft. Corporaties kiezen liever voor maatwerk door huurders die financieel het hardst worden geraakt individueel hulp te bieden.

Anneke Verboom, beleidsadviseur Schuldenproblematiek van de Amsterdamse Federatie Woningcorporaties (AFWC) legt op de site van corporatiekoepel Aedes uit: “We zetten juist nu onze succesvolle Sluitende Aanpak Vroegsignalering door, met intensieve inzet van corporaties en de succesvolle projecten Vroeg eropaf en Geregelde Betaling met gemeenten en maatschappelijk dienstverleners. In plaats van na twee maanden huurachterstand, kunnen corporaties nu al na één maand signalen doorsturen naar de gemeente. De corporaties zetten extra mensen in om huurders te bellen of contact te leggen via brieven en WhatsApp.”

Betalingsproblemen? Snel contact opnemen met de verhuurder

Het grootste deel van de huurders die nu in financiële problemen komen zijn zzp’ers. Daarvan zijn er relatief veel in Amsterdam. Verboom: “We roepen huurders op om zo snel mogelijk contact op te nemen met corporaties om problematische schulden te voorkomen.”

De corporaties zeggen zich te realiseren dat dit een moeilijke tijd kan zijn voor hun huurders. Daarom hebben ze verschillende regelingen voor huurders die door de coronacrisis moeite hebben om hun huur te betalen.

Ook een aantal particuliere verhuurders heeft al maatregelen genomen om te voorkomen dat huurders in de problemen komen. Heeft u vanwege de situatie rondom het coronavirus problemen met het betalen van de huur? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw verhuurder.

Overheidsmaatregelen voor ZZPers in de crisis

De overheid heeft overigens ook een pakket aan maatregelen om ondernemers en zzp’ers financieel te ondersteunen als ze door de coronacrisis veel inkomen moeten missen. Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Huurverhoging 2020 bij woningcorporaties Amsterdam

Artikel delen:

!WOON