header_nb_energie_hires

Nog 100.000 woningen met enkelglas in Amsterdam

Amsterdam heeft een enorm energielek. Bijna 100.000 woningen in de stad hebben nog enkelglas. Door de slechte isolatie gaat onnodig warmte verloren. Dat kost de bewoners geld en leidt tot extra uitstoot van broeikasgassen. Gelukkig is er vrij gemakkelijk iets aan te doen, zowel voor eigenaar-bewoners als voor huurders. !WOON vraagt deze week met een publiekscampagne aandacht voor probleem en oplossingen, zodat bewoners hun energierekening verlagen, prettiger wonen en bijdragen aan oplossen van het klimaatprobleem.

Lees meer
Nog 100.000 woningen met enkelglas in Amsterdam

Dit is energiecoach Fay, vrijwilliger

Fay is één van de vrijwilligers die bewoners bij hun thuis of online adviseren over een energiezuiniger huis. Zij vindt het leuk om "omdat er geen belang achter zit: er wordt geen geld mee verdiend en is puur en neutraal advies." Zo draagt Fay graag haar steentje bij. Lees meer
Dit is energiecoach Fay, vrijwilliger

Als gemengde VvE aardgasvrij: hoe dan?

P. Putter VvE bestuurder
In de Dobbebuurt in Nieuw-West is Rochdale bezig enkele portieketageflats uit de jaren vijftig te renoveren. De flats krijgen stadswarmte. Maar hoe gaat dat in de twee flats waarin zowel huurders als eigenaren wonen? Interview met de voorzitter van de VvE Dirk Bonsstraat, Peter Putter. Lees meer

Energiecoaches helpen Haarlem met Slimwonenapp

De Gemeente Haarlem biedt 1000 Haarlemmers bij wijze van proef de Slimwonenapp aan. Energiecoaches helpen bewoners die dat willen met installeren. Lees meer
Foto van Slimwonenapp

Is jouw koolmonoxide melder nog OK?

Is jouw koolmonoxide melder nog OK?
Elk jaar gaan mensen dood aan een koolmonoxide vergiftiging. Dat is te voorkomen met onderhouden apparaten en goedwerkende koolmonoxide melders. Wist je ook dat die een uiterste houdbaarheid hebben? Lees meer

Transitievisie Warmte vastgesteld. En nu?

Eind september stelde de Amsterdamse gemeenteraad de Transitievisie Warmte vast. Dit document geeft per buurt aan welke alternatieve warmtebronnen het best geschikt zijn en in welke periode een buurt aardgasvrij wordt. Lees meer
kaart Transitievisie Warmte

Zon Zonder Zorgen: handige online tool

Zon Zonder Zorgen: handige online tool
Zonne-energie: wek je eigen stroom op en draag bij aan een beter klimaat. Wie zelf investeert verdient de panelen binnen een overzienbare termijn terug. Huurders hebben steeds meer mogelijkheden via de verhuurder of een energiecoöperatie. Lees meer

Zaankanters weer aan de slag met energie besparen

Ook Zaankanters kunnen ook dit najaar weer gratis bezoek krijgen van een Energiecoach. Bewoners ontvangen een brief over dit aanbod, maar kunnen zich ook zelf aanmelden voor een gratis energie adviesgesprek. Lees meer
Zaankanters weer aan de slag met energie besparen

Verduurzamen Laurierhof van start

Verduurzamen Laurierhof van start
De Laurierhof in De Jordaan krijgt een ingrijpende vernieuwing en verduurzaming. Van de bewoners heeft ruim 70% ingestemd met het plan, dus Eigen Haard kan aan de slag. Een mooi resultaat na een met hulp van !WOON opgesteld verzoek. Lees meer
Energieadvies gaat gewoon door in coronatijd, uiteraard volgens de voorschriften. We werken zo veel mogelijk online, maar ook op afspraak of met (veilige) huisbezoeken.
twitter facebook linkedin