Transitievisie Warmte vastgesteld. En nu?

kaart Transitievisie Warmte

19 oktober 2020

Op 30 september 2020 is de Transitievisie Warmte vastgesteld in de Amsterdamse gemeenteraad. Dit document geeft per buurt aan welke variant van alternatieve warmtebronnen buurt volgens onderzoek het best geschikt is en in welke periode een buurt aardgasvrij wordt. De voorkeursvariant is de inzet voor het opstellen van de buurtuitvoeringsplannen. In deze plannen wordt door de gemeente én de buurt aangegeven hoe een buurt aardgasvrij wordt: is de voorkeursvariant werkelijk voor alle delen en  panden van  de buurt het meest geschikt en wat is een passende volgorde om de buurt aardgasvrij te maken. Uiteindelijk beslissen vastgoedeigenaren hoe ze hun panden aardgasvrij maken. Binnen VvE’s zullen de leden in de ALV een besluit nemen over het aardgasvrij worden. Woningcorporaties treden in overleg met hun bewonerscommissies en maken een voorstel waar de meerderheid van de huurders mee in zal moeten stemmen.

Programmateam aardgasvrij van !WOON ondersteunt bewoners in de buurten waar buurtuitvoeringsplannen gemaakt  worden. Nu is dat in de startwijken. De focus ligt hierbij vooral op het bereiken, samenbrengen en informeren van kopers in grondgebonden woningen en (gemengde) VvE’s. Corporaties informeren hun huurders in de gebieden, waarbij wij ze adviseren dit vroegtijdig te doen. Bewonerscommissies kunnen dan een beroep doen op ondersteuning van !WOON om zich op een voorstel voor te bereiden, of voor het reageren hierop.

Wil je weten wat de voorkeursvariant is in een bepaald gebied? Voer dan op de aardgasvrij-pagina van de gemeentelijke website je postcode in. Vervolgens krijg je uitgelegd wat de voorkeursvariant is in deze buurt. De Transitievisie Warmte, met uitleg over de afwegingen en de varianten vind je online bij de gemeenteraadsstukken (pdf).

Kijk voor  meer  informatie over het voorbereiden op aardgasvrij wonen en wat !WOON hierbij voor je kan betekenen op www.wooninfo.nl/aardgasvrij

Artikel delen:

!WOON