nieuwsbrief header Bewonersinitiatief & invloed 1200 pixi

Wijkcentra gered, buurtplatformrecht op komst

Actieve bewoners krijgen meer inbreng in Amsterdam. Het ziet er naar uit dat de meerderheid van de gemeenteraad daar op 17 december mee instemt. Een motie en een aanpassing van de gemeentebegroting maken dat mogelijk. Lees verder
Wijkcentra gered, buurtplatformrecht op komst?

Buurtplatform Flora 4 Life uit Noord in beeld

Buurtplatform Flora 4 Life uit Noord in beeld
Patrick van Bronswijk is voorzitter van buurtplatform Flora 4 Life en vertelt over hun successen, plannen en uitdagingen. Actieve bewoners spelen een belangrijke rol, zeker ook in de ontwikkelbuurten waar de komende jaren veel gaat veranderen. Extra aandacht met een serie interviews.

Lees verder

Bewoners eisen verwijderen lood in het Hilwis complex

Op 24 december dient bij de Rechtbank een kort geding van bewoners en Bewonersvereniging uit het Hilwis complex in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Zij willen dat de eigenaar Variaprop de loden waterleidingen in het complex vervangt. Lees verder
Bewoners eisen verwijderen lood in het Hilwis complex

Buurtplatform Hart voor de K-buurt uit Zuidoost in beeld

Buurtplatform Hart voor de K-buurt uit Zuidoost in beeld
Mike Brantjes vertelt over Buurtplatform Hart voor de K-buurt waar hij actief is. De K-buurt in Amsterdam Zuidoost is een van de ontwikkelbuurten in Amsterdam. Deze buurten krijgen een impuls om de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving te verbeteren. Hoe gaat het met de inbreng van bewoners?

Lees verder

Huurverlaging bij hoge huur en laag inkomen

Huurders met laag inkomen en hoge huur krijgen recht op huurverlaging. De Eerste Kamer stemde op 1 december in met het wetsvoorstel. Het gaat naar schatting om 260.000 huurders in Nederland, die gemiddeld €40 per maand huurverlaging krijgen. Het voorstel gaat begin 2021 in en corporaties zijn al begonnen met de voorbereiding. Lees verder
geld

Buurtplatform Van Deyssel uit Nieuw-West in beeld

Buurtplatform Van Deyssel uit Nieuw-West in beeld
Brahim Bouzaiza vertelt over het Buurtplatform Van Deyssel waar hij actief is."We willen de tijd krijgen om samen met de Gemeente en Rochdale een paar stappen terug te gaan en dan vanuit de basis mee mogen denken.”

Lees verder

Terugblik op de Amsterdamse Woontop voor jongeren

Ruim 1500 jongeren namen deel aan de online woontop, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de chat. Lees verder
Terugblik op de Amsterdamse Woontop voor jongeren

Nog 100.000 woningen met enkelglas in Amsterdam

Nog 100.000 woningen met enkelglas in Amsterdam
Amsterdam heeft een enorm energielek. Bijna 100.000 woningen in de stad hebben nog enkelglas, zo blijkt uit het onderzoek Wonen in Amsterdam. Door slechte isolatie van de woningen gaat onnodig veel warmte verloren. Dat kost de bewoners geld en leidt tot extra uitstoot van broeikasgassen. Het probleem doet zich voor in alle steden met een relatief oude woningvoorraad. Actieve bewoners boeken mooie successen met voorstellen aan de verhuurder. Lees verder
twitter facebook linkedin