Buurtplatform Hart voor de K-buurt uit Zuidoost in beeld

03 december 2020

Mike Brantjes vertelt hieronder over de successen, plannen en uitdagingen van het Buurtplatform Hart voor de K-buurt waar hij actief is. De K-buurt in Amsterdam Zuidoost is een van de ontwikkelbuurten in Amsterdam. Deze buurten krijgen een impuls om de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving te verbeteren. Ook kijken gemeente en corporaties samen met bewoners naar de mogelijkheid om extra woningen te realiseren. Mike wordt wel omschreven als een slimme drammer, iemand die de wegen kent en weet hoe de hazen lopen. Actieve bewoners spelen een belangrijke rol in de Amsterdamse wijken. Zonder hun inzet hebben we geen prettige en leefbare buurten. Dat geldt zeker ook in de ontwikkelbuurten waar de komende jaren veel gaat veranderen. Daarom besteden we met een serie interviews aandacht aan de bewonersplatforms in deze buurten.

Wanneer is Hart voor de K-buurt tot stand gekomen?

Hart voor de K-buurt is in september 2016 samengekomen rondom een issue dat mensen verenigde, namelijk de inrichting en bestemming van het plein naast metrohalte Kraaiennest.

Wat hebben jullie bereikt?

Op verschillende niveaus hebben we dingen bereikt. Er gaat bijvoorbeeld een jongerencentrum komen, we hebben een online en live buurtcommunicatiesysteem opgezet. K-buurt TV is hier een onderdeel van. We hebben een bepaalde routine gecreëerd, zoals het terugkerende Buurtberaad en het K-buurt uurtje. We hebben een groep actieve bewoners per kern. Vroeger gebeurde er helemaal niets in de wijk, nu bruist het. We hebben net de K-buurt week gehad: je hoorde de hele buurt zingen. Ook het jongerenfestival is een concreet resultaat. Hiermee hebben we een jongerenteam opgericht, je kan dan spreken van capability development. Ik denk dat mensen dankzij ons het gevoel hebben dat er nu een groep is die hen begrijpt. We bereiken veel bewoners, het is beter georganiseerd en er is een betere verbinding ontstaan.

Waar lopen jullie tegenaan?

De blik van de overheid is nog steeds alsof wij een mini-overheid moeten zijn. Ze leggen ons langs dezelfde lat: er wordt te veel gefocust op hoe de processen lopen. Ze kijken te weinig naar het resultaat. Als je handtekeningen ophaalt om te laten zien dat je draagvlak hebt, is het weer niet genoeg. Er is altijd wel iets niet goed, maar ondertussen brengen we heel veel teweeg in de buurt. We hebben een goede samenwerking met een heleboel organisaties en instanties, onder andere op het gebied van aardgasvrij en ontwikkelbuurten.

Wat zijn punten die jullie verder willen ontwikkelen?

Wat ons onderscheid is uitvoeringskracht. Dat kun je niet met een cursusje, dat is echt een proces. Iedereen van het team is gegroeid. Mensen kunnen zich bij ons heel breed ontwikkelen. Wij kunnen de organisatiegraad van de buurt versterken, buurtcommunicatie op gang brengen en er voor zorgen dat de zorg-energie van de mensen wordt gestimuleerd.

Waar ben je het meest trots op?

Ik denk dat we jongeren, gehandicapten en etnische groepen zonder stem een stem hebben weten te geven. Waar ik heel trots op ben is dit voorbeeld: twee groepen stonden op een punt van oorlog: witte bewoners klaagden over overlast van Antilliaanse buurtbewoners. Toen hebben de Antillianen mede door ons toedoen zelf een buurtbarbecue georganiseerd. Nu hebben ze een belangencoalitie gevormd: de witte hoog opgeleide bewoners scharen zich nu achter de Antillianen.

Wat zou je een ander platform willen meegeven?

“Ga vooral wat DOEN. Ga geen plannen maken. Schijf op 1 papiertje welke richting je op wilt gaan. Zet mensen in hun kracht om dingen te doen. Ga niet voor de legitimering werken: de legitimering zit in je resultaat: DURF TE DOEN.”

Welke ondersteuning hebben jullie nodig?

Wij zijn heel blij met !WOON en andere instellingen die ons bijstaan. Terwijl we natuurlijk liever DOEN dan erover praten. Ook willen we graag budgettaire onafhankelijkheid. Dat we erkenning krijgen en dat er niet langs ons heen wordt gewerkt. We zien dat graag vastgelegd in buurtplatformrecht. Mede daarom hebben we samen met andere buurtorganisaties onlangs een Noodkreet uitgegeven en met platforms uit andere ontwikkelbuurten het B5 manifest aangeboden aan de verantwoordelijk wethouders.

Dit is het tweede deel in de serie interviews met buurtplatforms in de Amsterdamse ontwikkelbuurten. Het interview met Brahim Bouzaiza van Buurtplatform Van Deyssel in Nieuw-West is hier te lezen.

Wat kan !WOON betekenen?

Meer informatie over de hulp van !WOON aan bewoners en bewonersgroepen die zich inzetten voor buurtvernieuwing, ontwikkelbuurten, ondernemen in de buurt en buurtbudgetten vindt u hier.

K-buurt – Amsterdam Zuidoost [ontwikkelbuurt]

Artikel delen:

!WOON