Ontwikkelbuurten in Amsterdam – betrekken bewoners

De kwaliteit van de Amsterdamse buurten vraagt in delen van de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost een extra impuls. Er is al veel geïnvesteerd, maar nog niet voldoende. In verschillende buurten is de vernieuwing uitgesteld na de crisis op de woningmarkt in 2008. Die buurten kennen nog steeds een opgave in kwaliteit van de woningen en de leefomgeving, zodat ook de bewoners onderdeel zijn van de groei en ambitie in Amsterdam.

Kortgezegd worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

  1. Verbetering van de kwaliteit van woningen, woonomgeving en gebouwde voorzieningen
  2. Verbetering van de leefbaarheid
  3. Verbetering van de sociaal economische positie van de buurt en haar bewoners
  4. Koppeling van stedelijke ontwikkelingsgebieden met strategische buurtontwikkeling
  5. Verbetering van duurzaamheid van de woningen

Doe mee!

Buurten kunnen niet worden ontwikkeld zonder de stem van bewoners. !WOON ondersteunt in de ontwikkelbuurten bewoners, ondernemers en kopers om wensen, zorgen en ideeën aan te dragen.  Klik op de kaart op de in rood aangegeven ontwikkelbuurten om de stand van zaken te zien. Daar vindt u ook de contactpersoon van !WOON die de huurders, woningeigenaren en ondernemers ondersteunt.


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON