De gemeente wil de kwaliteit van een aantal Amsterdamse buurten in delen van de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost een extra impuls geven. Er is al veel geïnvesteerd, maar nog niet voldoende. In verschillende buurten is de vernieuwing uitgesteld na de crisis op de woningmarkt in 2008. Die buurten kennen nog steeds een opgave in kwaliteit van de woningen en de leefomgeving. Zo kunnen ook de bewoners daar onderdeel zijn van de groei en ambitie in Amsterdam.

Kortgezegd is het streven naar de volgende doelstellingen:

  1. Verbetering van de kwaliteit van woningen, woonomgeving en gebouwde voorzieningen
  2. Verbetering van de leefbaarheid
  3. Verbetering van de sociaal economische positie van de buurt en haar bewoners
  4. Koppeling van stedelijke ontwikkelingsgebieden met strategische buurtontwikkeling
  5. Verbetering van duurzaamheid van de woningen

Doe mee!

Je kan geen buurten ontwikkelen zonder de stem van bewoners. !WOON ondersteunt bewoners, ondernemers en kopers om wensen, zorgen en ideeën aan te dragen.  Klik op de kaart op de in rood aangegeven ontwikkelbuurten om de stand van zaken te zien. Daar vindt u ook de contactpersoon van !WOON die de huurders, woningeigenaren en ondernemers ondersteunt.

Projecten bewoners samen met !WOON


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON