K-buurt – Amsterdam Zuidoost [ontwikkelbuurt]

In de K-buurt is de afgelopen jaren veel inzet door de bewoners en Gemeente gepleegd. De komende jaren gaat er nog veel meer gebeuren. Deze veranderingen vinden in verschillende buurten plaats. Bij al deze ontwikkelingen is uw stem van belang.

De gemeente heeft samen met Hart voor de K-buurt een aantal projecten uitgezet. Een deel hiervan is al zichtbaar in het K-midden gebied. In de buurtcentrum de Bonte Kraai is bij Kbuurt-verbeter-epicentrum te zien hoe de bewoners hierbij hebben geparticipeerd.

Aanpak

!WOON is door de gemeente gevraagd u als bewoner te ondersteunen bij de inspraak. Daarom komen wij graag met u in contact. Hieronder vindt u de contactpersonen die u kunt benaderen voor de K-buurt.

Stand van zaken
Er is een planteam met medewerkers van de gemeente, de woningcorporaties en !WOON. Het planteam stelt de speelruimte en spelregels vast. !WOON voert in de buurt gesprekken met mensen die nu of in de toekomst aan willen haken. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar thema’s die in de K-buurt spelen.

Aanmelden voor de klankbordgroep K-buurt van !WOON, kan per mail via de programmamedewerkers:
Baudouin Knaapen.


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON