Buurtplatform Van Deyssel uit Nieuw-West in beeld

23 november 2020

Brahim Bouzaiza vertelt hieronder over de successen, plannen en uitdagingen van het Buurtplatform Van Deyssel waar hij actief is. De komende tijd besteedt !WOON met een serie interviews extra aandacht aan de inzet van de actieve bewoners. Zij spelen een belangrijke rol in de Amsterdamse wijken, zeker ook in de ontwikkelbuurten waar de komende jaren veel gaat veranderen. Samen presenteerden de buurtplatforms Deysselbuurt (Nieuw-West), Flora 4 Life (Noord), Hart voor de K-buurt (Zuidoost), Platform 1106 Holendrecht (Zuidoost), G-buurt Moving Forward (Zuidoost) een manifest B5 aan wethouders Rutger Groot Wassink van democratisering en Laurens Ivens van wonen. Daarin zetten zij hun wensen uiteen  om hun rol goed te kunnen vervullen.

Wat is er aan de hand in de Deysselbuurt?

“De Gemeente en Rochdale hebben vergevorderde plannen voor renovatie en hoogbouw in onze buurt. Daarnaast moeten we aardgasvrij worden en zal de inrichting van de openbare ruimte veranderen, zoals minder parkeerplekken op straat.

Het probleem is dat wij als buurt in een te laat stadium bij al deze plannen betrokken zijn. Daarom hebben we met ondersteuning van Hamid Bouz van !WOON een buurtplatform opgericht met een groep buurtbewoners. Het bijzondere is dat we ons in het begin van de corona-tijd hebben gevormd en sommigen van ons elkaar voor het eerst via ZOOM hebben gezien. Samen trappen we nu op de rem om écht met de buurt aan de plannen te werken. We willen graag de tijd om eerst te kijken wat de plannen voor ons betekenen en met de hele buurt hierover in gesprek gaan zodat wij als buurtplatform namens de buurt kunnen spreken met de Gemeente en Rochdale. Hiermee krijgen de plannen draagvlak in de buurt.”

Wat hoop je te bereiken? 

“Dat we de tijd krijgen om samen met de Gemeente en Rochdale een paar stappen terug te gaan en dan vanuit de basis mee mogen denken. We willen dat de buurt goed wordt geïnformeerd en dat ze weten wat de plannen voor hun betekenen voordat ze ergens mee instemmen.”

Wat heb je daarvoor nodig?

“We hebben vooral tijd nodig om ons in de materie te verdiepen en de buurt goed te informeren. Het vervelende is dat we ons nog maar net aan het organiseren zijn en toch de plannen zo snel mogelijk moeten goedkeuren.

Als platform willen we ons goed kunnen verbinden met de buurt. Hiervoor hebben we promotiemateriaal gemaakt. We willen daarnaast goed onafhankelijk onderzoek kunnen doen. Hier hebben we budget voor nodig. Daarnaast willen we de stukken en notulen eerder opgestuurd krijgen zodat we meer tijd hebben om ons erin te verdiepen.”

Wat zou je een ander platform willen meegeven?

“Het belangrijkste is dat je de groep bij elkaar houdt en dat je duidelijk maakt dat iedereen zijn kwaliteiten heeft. De een is kritisch, de ander kan goed stukken lezen en weer een ander kan goed mensen motiveren.”

Wat vind je van de buurt zoals die nu is?

“Hier en daar is wel wat verloedering maar over het algemeen vinden de bewoners hun buurt groen, kindvriendelijk en er is ruimte. Daar zijn we trots op en dat willen we behouden.”

——————————————————————————————————————-

*Manifest B5 staat voor vijf bewonersplatforms en is een manifest waarin de platforms aan de gemeente kenbaar maken wat zij nodig hebben om duurzaam van betekenis te kunnen zijn voor hun buurt. De bewonersplatforms dragen zélf oplossingen aan om tot werkbare kaders te komen. Zo wordt er onder andere gepleit voor een erkende positie (juridische status) voor bewonersplatforms.

De platforms hebben gemeen dat zij geworteld en werkzaam zijn in de ontwikkelbuurten. De beweging zet zich voort en heeft uitgesproken de ambitie na te streven om van B5 naar B32 te groeien, oftewel van vijf naar tweeëndertig ontwikkelbuurten.

Meer informatie over Manifest B5 en de ondersteuning van !WOON aan bewoners en bewonersgroepen die zich inzetten voor buurtvernieuwing, ontwikkelbuurten, ondernemen in de buurt, buurtbudgetten en  vindt u hier.

Lodewijk van Deysselbuurt – Nieuw-West [ontwikkelbuurt]

Artikel delen:

!WOON