In de Lodewijk van Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West gaat de gemeente samen met de woningcorporatie Rochdale flink investeren de komende jaren. De gemeente en de corporatie zetten zich in voor het verbeteren van de woningen en de sociale voorzieningen en om de buurtcohesie te versterken. Daar hoort ook het verbeteren van de openbare ruimte,  het ruimtelijke groen en de parkeervoorzieningen bij.

Stand van zaken

Voormalig woningcorporatie Far West zou ooit de Lodewijk van Deysselbuurt in zijn geheel aanpakken. De buurt maakt onderdeel uit van het vernieuwingsgebied Geuzenveld-Slotermeer. In 2008 werd de woningbouwmarkt getroffen door een crisis en gingen de plannen niet door. Nu gaat woningorporatie Rochdale samen met de gemeente alsnog aan de slag.

De buurt telt 1200 woningen.  De buurt kampt met werkloosheid en andere diverse sociale problematiek. Samen met bewoners, de gemeente, !WOON en andere sociale partners werkt Rochdale aan een meerjarenplan om de buurt op te knappen en de sociaaleconomische situatie van de bewoners te verbeteren.

Net als de Couperusbuurt en de Dichtersbuurt, maakt ook de Lodewijk van Deysselbuurt onderdeel uit van het onderzoek naar verdere vernieuwing van Geuzenveld-Slotermeer in het kader van het programma Ontwikkelbuurten en de nota Koers 2025.

!WOON is ook aanwezig in deze ontwikkelbuurt en ondersteunt bewoners in hun wensen,  zorgen en ideeën. U kunt zich aansluiten bij het meedenknetwerk om mee te praten.

Op de website van de Gemeente Amsterdam is het mogelijk om het een en ander te volgen over de plannen, bijeenkomsten en inspraakavonden. Actuele informatie vindt u op deze pagina van de gemeentelijke website.

!WOON zit ook in uw buurt: onze projectmedewerkers Hamid Bouz en Francis Bock staan voor u klaar. Projectmedewerker Ontwikkelbuurten Hamid Bouz is te bereiken per mail  of op het mobiele nummer 06-58879600. En Francis Bock is te bereiken per mail of op het mobiele nummer 06-58823772. Wij denken graag met u mee over uw wensen en zorgen.


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Rochdale

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON