Terugblik op de Amsterdamse Woontop voor jongeren

19 november 2020

Ruim 1500 jongeren namen deel aan de online woontop, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de chat. De top bevestigde dat veel jongeren het moeilijk hebben op de overkokende woningmarkt. De prijzen voor woningen zijn hoog en de wachtlijsten lang. Wethouder Ivens was toehoorder. Als slotwoord liet hij weten onder de indruk te zijn van de enorme deskundigheid en het enthousiasme. “Daar moet we vaker gebruik van maken en over in gesprek gaan.” Ook complimenteerde hij de jongeren dat ze verder kijken dan alleen hun eigen situatie op de woningmarkt. “Je ziet dat jongeren beseffen dat het niet alleen gaat om het hier en nu van vandaag. Het gaat om een algeheel probleem dat veel groter is.”

Vanuit !WOON waren Hanna Smit en Gert-Jan Bakker aanwezig. Hanna Smit, de ondersteuner van het jongerenpanel Uplift deed een oproep om mee te doen aan het jongerenpanel. Kijk hier of Uplift ook iets is voor jou en meld je snel aan.

Gert-Jan Bakker sprak over de gebrekkige rechten van jongeren met tijdelijke contracten. Ook wees hij er op dat we de grip op de betaalbaarheid van woonruimte kwijt zijn. Uit diverse stellingen bleek dat zowel de informatievoorziening als de positie van jongeren op de woningmarkt stukken beter kan.

Bekijk hier de hele uitzending terug.

Jongerenpanel: jouw mening telt – UPLIFT

Artikel delen:

!WOON