Huurverlaging bij hoge huur en laag inkomen

geld

02 december 2020

Huurders met een laag inkomen en een hoge huur krijgen binnenkort recht op huurverlaging. De Eerste Kamer stemde op 1 december in met het wetsvoorstel. Het gaat naar schatting om 260.000 huurders in Nederland, die een gemiddelde huurverlaging van €40 krijgen. Het voorstel gaat begin 2021 in en corporaties zijn al begonnen met de voorbereiding. Zo krijgen de huurders van wie het mailadres bekend is deze week een bericht van Ymere. De ingangsdatum van de huurverlaging zal binnenkort blijken als de wetswijziging in het Staatsblad is gepubliceerd.

Om welke huurders gaat het?

Het gaat om huurders die van een woningcorporatie huren. Wie van een particulier huurt valt buiten de boot. De huur moet boven de € 633,25 liggen (1 en 2 persoons huishoudens) of boven de € 678,66 (meerpersoons huishoudens).

De categorie lage inkomens (bruto jaarinkomen in 2020)

Eenpersoons huishoudens€ 23.225
Meerpersoons huishoudens€ 31.550
Eenpersoons ouderenhuishouden€ 23.175
Meerpersoons ouderen huishouden€ 31.475

(In een ouderenhuishouden heeft tenminste één iemand de AOW gerechtigde leeftijd bereikt)

Wat doen de corporaties en wat kan de huurder zelf doen?

De corporaties vragen bij de belastingdienst gegevens op van mensen met een huur boven de aftoppingsgrens. Deze huurders krijgen een voorstel tot huurverlaging. De huur wordt verlaagd tot de aftoppingsgrens die bij het huishouden past. De lage aftoppingsgrens in de huurtoeslag (€ 633,25) voor 1 en 2 persoons en de hoge (€ 678,66) voor meerpersoons huishoudens. De huurverlaging is permanent.

De corporatie krijgt van de belastingdienst gegevens over het inkomen in 2019. Het kan natuurlijk zijn dat het inkomen inmiddels is gewijzigd en dat nog niet te zien is in het jaaroverzicht van de belastingdienst. Huurders kunnen daarom zelf ook een voorstel tot huurverlaging doen bij de corporatie als ze kunnen aantonen dat zij minimaal 6 maanden een inkomen hebben in de categorie lage inkomens (met daarbij de bewijzen zoals loonstroken).

Als de corporatie niet de juiste huurverlaging voorstelt of de huur niet wil verlagen terwijl de huurder daar wel recht op meent te hebben, kan de huurder dit voorleggen aan de huurcommissie.

Om de corporaties tegemoet te komen krijgen zij een korting op de verhuurdersheffing. Zo kunnen zij blijven voldoen aan hun investeringsverplichtingen.

Wanneer gaat dat dan in?

De Eerste Kamer heeft ingestemd, nu volgt publicatie in het Staatsblad met een ingangsdatum. Dat zal naar verwachting begin 2021 zijn.

Huurverlaging aanvragen

Artikel delen:

!WOON