Wijkcentra gered, buurtplatformrecht op komst?

17 december 2020

Actieve bewoners krijgen meer inbreng in Amsterdam. Tenminste, als de meerderheid van de gemeenteraad daar op 17 december mee instemt en daar ziet het wel naar uit. Een motie en een aanpassing van de gemeentebegroting moeten dat mogelijk maken. De voorstellen zetten de deur open voor behoud van belangrijke organisaties als Wijkcentrum de Pijp en d’Oude Stadt en openen een pad naar buurtplatformrecht. Van groot belang, want zonder de inbreng van actieve bewoners zouden we in de stad veel minder voor elkaar krijgen.

Lang zag het er somber uit voor de wijkcentra. De subsidie voor deze organisaties zou niet meer onder de sociale basis vallen, met sluiting tot gevolg. Verder gaan buurtplatforms en andere wijkorganisaties gebukt onder een voor vrijwilligers alleen veel te zware last. Bewoners uit de hele stad trokken op indrukwekkende wijze aan de bel met goede argumenten en heldere voorbeelden en vinden nu gehoor bij in elk geval een flink deel van de gemeenteraad.

Zo ligt er een motie die bepleit om met bewonersorganisaties het idee van het buurtplatformrecht uit te werken. Onderdeel daarvan is te onderzoeken of het mogelijk is dit recht onderdeel te maken van het nieuwe participatiebeleid van de gemeente. Daarbij horen wat de buurtplatforms betreft dan een duidelijke positie zodat bewoners zich serieus genomen weten, vermindering van rompslomp en budget voor onafhankelijke ondersteuning zodat vrijwilligers niet alles zelf hoeven te doen.

Daarnaast ligt er ook een breed gedragen amendement om Wijkcentrum De Pijp en d’Oude Stad in 2021 een subsidie beschikbaar te stellen, zodat zij hun activiteiten voort kunnen zetten. Komend jaar kan dan gekeken worden naar de verdere mogelijkheden. Het voorstel constateert dat actieve bewoners van Amsterdam een belangrijke rol spelen in het sociale netwerk van de stad, dat in het beleid van de gemeente veel waarde hecht aan  ondersteuning en facilitering van actieve bewoners en dat de wijkcentra hier een bijdrage aan leveren.

De kans dat deze voorstellen aangenomen worden is groot, omdat zij steun van de meerderheid van de raad hebben. Toch is een besluit pas zeker als het genomen is. Als dit besluit er doorkomt kunnen de organisaties verder. Dat opent de weg vooruit zodat in 2021 kan blijken of bewonersorganisaties en gemeente samen een structurele oplossing vinden. Dat zal de echte vuurdoop zijn voor het beleid voor democratisering in Amsterdam, ook omdat we dan alweer aan de vooravond staan van de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Bewonersorganisaties willen buurtplatformrecht

Artikel delen:

!WOON