nieuwsbrief header Bewonersinitiatief & invloed 1200 pixi
Dit is onze nieuwsbrief voor u: actieve bewoners en beleidsmakers die werken aan wonen en leven in regio Amsterdam. We berichten eens per kwartaal voor en over mensen die actief zijn in bewonerscommissies of huurdersverenigingen, in VvE's, in meedenknetwerken, wooncoöperaties opzetten of zich inzetten voor energietransitie van onderop. !WOON helpt, faciliteert en adviseert actieve bewoners en informeert beleidsmakers over ontwikkelingen die we zien. We geloven in een goede uitwisseling tussen actieve bewoners en beleidsmakers. Zo komen stad en regio vooruit!

Stelt u geen prijs op deze informatie? U kunt zich onderaan eenvoudig afmelden. Vindt u de berichten juist interessant? Meld u aan voor onze andere gratis nieuwsbrieven.

Nieuw! Informatie over projecten nu op onze website

!WOON adviseert en helpt vele huurders en eigenaar bewoners. Dat doen we ook in allerlei projecten. Vanaf nu maken we die beter zichtbaar op onze website. Een kaart laat zien waar ze zijn, een klik op het pijltje brengt u bij het project.
Lees verder
Nieuw! Informatie over projecten nu op onze website

Bewoners verenigen zich voor verduurzamen Sloterhof

Bewoners verenigen zich voor verduurzamen Sloterhof
Joy woont in het Sloterhof complex, een reeks monumentale gebouwen uit de jaren 50 in Amsterdam Nieuw-West. Zij is blij met haar woning, maar merkte dat de isolatie van de woningen te wensen overlaat. Met de bewonerscommissie schakelde ze de hulp van !WOON in. Nu ligt er een plan om de woningen energiezuiniger te maken. Lees verder

Extra huurverhoging? Geef uw mening!

Het ministerie vraagt uw mening over voorstellen om huren sneller te kunnen verhogen. Meer inkomensafhankelijke huurverhogingen met € 50 tot € 100 per maand, aldus het voorstel. Lage huren mogen versneld omhoog, ongeacht het inkomen. Lees verder
Extra huurverhoging? Geef uw mening!

Dik tevreden met praktische hulp bij renovatie

rechten huurder bij renovatie
Eerste hulp bij renovatie: voor wie de taal van de verhuurder niet spreekt, is het zinvol om !WOON in te schakelen. Dat kan Margriet Beentjes beamen. Zij keerde begin dit jaar tevreden terug in een volledig gerenoveerde woning van Eigen Haard in de Pijp. Lees verder

Demonstratie aardgasvrij koken in Zuidoost [video]

De meeste Amsterdammers zijn gewend om op gas te koken, terwijl de gemeente Amsterdam in 2040 aardgasvrij wil zijn. Te beginnen met een aantal specifieke wijken. In De moestuin van Vrouwen van Venserpolder in Zuidoost demonstreerde medewerker Baudouin Knaapen inductiekoken. Lees verder
Aardgasvrij koken

Bewoner blij met hulp bij activeren VvE [video]

Bewoner blij met hulp bij activeren VvE [video]
Heb je een appartement gekocht en blijkt de Vereniging van Eigenaren een slapend bestaan te leiden. Niet fijn. want je gaat samen over reservering voor onderhoud en andere belangrijke zaken. !WOON helpt en adviseert bewoners bij het activeren van de VvE. Vikaash in Amsterdam Oost is er blij mee. Kijk maar

Vanaf 2020 beperkte huurverhoging bij corporaties?

In 2020 krijgen huurders van woningcorporaties gemiddeld minder huurverhoging. Dat komt door een verandering van de Woningwet. Dat klinkt als goed nieuws voor huurders, maar werkt dat ook voor grote steden?
Lees verder
Vanaf 2020 beperkte huurverhoging bij corporaties?

Doelen behaald, maar werkt de herziene Woningwet?

Doelen behaald, maar werkt de herziene Woningwet?
Minister Ollongren presenteerde in februari de evaluatie van de herziene Woningwet. Het is een flinke evaluatie geworden. !WOON, corporaties, de Woonbond en andere betrokkenen signaleren dat de wet onvoldoende oplossingen aandraagt voor de problemen in de overspannen woningmarkt. Lees verder

Pluim voor bewonerscommissies in Nieuw-West [video]

Eens per jaar zet !WOON de actieve bewoners in Nieuw-West in het zonnetje op de Pluimavond, dit jaar op Stadsboerderij Osdorp. Actieve bewoners zijn onmisbaar voor een fijne en levende buurt en complex. Kijk hier
Pluim voor bewonerscommissies in Nieuw-West [video]

Publieksverslag: resultaten van ons werk in 2018

Publieksverslag: resultaten van ons werk in 2018
In ons publieksverslag 'Bewoners voorop' leest u over de resultaten van ons werk. Bij !WOON merken we dagelijks hoe belangrijk het voor mensen is om een veilige thuisbasis te hebben. Als daar iets mee aan de hand is geeft dat veel stress. Dan is het fijn dat je met je vragen terecht kunt bij een organisatie die je vertelt … Lees verder

Huurderskoepel HYA op de bres voor huurders Ymere

"Je ziet dat een kleine beweging groot effect kan hebben." Interview met Peter Weppner, voorzitter van Huurders Ymere Amsterdam (HYA). Samen met zijn acht medebestuursleden onderhoudt hij contact met bewonerscommissies en overlegt met de regiomanagers en de directieraad van Ymere. Lees verder
Huurderskoepel HYA op de bres voor huurders Ymere

Plan dubbel betalen voor stookinstallatie gaat niet door

Plan dubbel betalen voor stookinstallatie gaat niet door
Het plan van de minister om onderhoud van installaties onder te brengen in de servicekosten gaat niet door. Goed nieuws voor een flinke groep huurders, want anders waren ze dubbel gaan betalen. Lees verder

Groen dak met 100 zonnepanelen voor VvE De Sluis?

De kans is groot dat de gemengde VvE De Sluis aan het Entropotdok in Amsterdam Centrum een groen dak met zonnepanelen krijgt. Verhuurder De Alliantie is enthousiast over het plan van een initiatiefgroep van huurders en eigenaar bewoners. Lees verder
Groen dak met 100 zonnepanelen voor VvE De Sluis?

Interview bewoners Amstelhof: succes met isolatieplan

Interview bewoners Amstelhof: succes met isolatieplan
‘Het was de bedoeling dat deze flats hooguit vijftig jaar meegingen. Inmiddels zijn ze sinds 2014 gemeentemonument.’ De bewonerscommissie heeft met hulp van !WOON hard gewerkt aan een eerlijke deal voor isolatie en verbetering van tien flats met 300 appartementen in Amsterdam Zuid. Lees verder

Gemeente kan corporatie niet verplichten tot investeren

De gemeente Rotterdam wil dat Woonbron investeert in het opkopen en opknappen van particuliere woningen. Zij eist medewerking. De corporatie en huurdersorganisatie zijn het er niet mee eens en vragen de minister om een uitspraak. Die oordeelt dat de corporatie deze investering wel mag doen, maar er niet verplicht toe is. Lees verder
Gemeente kan corporatie niet verplichten tot investeren

Beter beleid woningdelen: inspraak en aanbevelingen

Beter beleid woningdelen: inspraak en aanbevelingen
Het gemeentebestuur van Amsterdam stelt nieuw beleid voor woningdelen voor. De plannen betekenen een aanzienlijke verbetering van de positie van de bewoner en houden rekening met de omwonenden. Na de inspraak stelt de gemeenteraad het beleid vast.
Lees verder

Duurzaamheid Festival leidt tot nieuwe opleiding ROC

Van 14 tot 16 mei organiseerde !WOON samen met Stadsdeel Amsterdam Zuidoost het Energie & Duurzaamheid Festival. Dat was het startsein voor een basis opleiding in de techniek, gericht op verduurzamen van bestaande woningen. Verzorgd door het ROC van Amsterdam in de Bijlmer. Lees verder
Duurzaamheid Festival leidt tot nieuwe opleiding ROC

Huurverhoging 2019 bij Amsterdamse woningcorporaties

Huurverhoging 2019 bij de Amsterdamse woningcorporaties
De gemiddelde huur over het hele sociale bezit van een corporatie mag dit jaar met 2,6% stijgen. Daarmee rekenen de sociale verhuurders gemiddeld minder dan particuliere verhuurders, die al snel 4,1% vragen. Hoe ziet het beleid bij de corporaties er uit? Lees verder

Sociaal Huurakkoord, huurbevriezing en huurverlaging

Dit voorjaar ontstond veel commotie over de (on)mogelijkheden van huurbevriezing en –verlaging. Gelukkig geldt in Amsterdam al sinds 2016 een woonlastenakkoord. Dankzij deze afspraken tussen huurdersorganisaties, gemeente en woningcorporaties is hier al menig huur verlaagd of bevroren. Hoe zit het precies? Lees verder
Sociaal Huurakkoord, huurbevriezing en huurverlaging

Geschillencommissie Kaderafspraken trekt overleg vlot

Geschillencommissie Kaderafspraken trekt overleg vlot
Bewoners van twee panden in de Rivierenbuurt wilden nader overleg over het renovatieplan, maar de corporatie had haast. Gelden de Amsterdamse Kaderafspraken bij aanpak van een beperkt aantal woningen? Partijen kwamen er niet uit, de geschillen-commissie bood uitkomst. Lees verder
twitter facebook linkedin