Plan dubbel betalen voor stookinstallatie gaat niet door

19 juni 2019

Het plan van de minister om onderhoud van installaties onder te brengen in de servicekosten gaat niet door. Goed nieuws voor een flinke groep huurders, want anders waren ze dubbel gaan betalen. Deze kosten zijn namelijk al onderdeel van de kale huur. Op het ministerie is de conclusie getrokken dat er te veel juridische bezwaren kleven aan het idee. Onder andere !WOON en de Woonbond wezen hier op in de inspraakreacties op het voornemen.

Vanwege een wijziging in de Warmtewet was het idee om onderhoud en investeringen in collectieve installaties in de servicekosten onder te brengen. Deze kosten zijn nu nog onderdeel van de kale huur.  Het zou het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken vervagen en dat was een belangrijk argument tegen het voornemen. Huurders zouden dubbel gaan betalen: in de huur en de servicekosten.

De Warmtewet is op 1 juli 2019 aangepast. Verhuurders die via een collectieve installatie warmte leveren gelden niet langer als leverancier. Zij kunnen de kosten voortaan weer doorrekenen via de servicekosten. Afrekening gaat op basis van werkelijk gemaakte kosten, inclusief onderhoud en investeringen. Ook voor VvE’s die warmte leveren aan appartementseigenaren geldt dan een afrekening op basis van de werkelijk gemaakte kosten en niet op basis van het maximumtarief. Doordat de invoering nu halverwege het jaar is krijgen huurders en eigenaar bewoners bij de afrekening over 2019 te maken met twee verschillende verrekening voor dat jaar.

“Een rommeltje van het Huurrecht”

Het idee om vervolgens ook onderhoud van installatie onder te brengen onder de servicekosten was omstreden. De Woonbond liet weten dat kosten voor afschrijving en onderhoud van installaties niet in de servicekosten thuishoren. De huurder betaalt immers al huur. Bovendien zouden verschillen ontstaan tussen huurders met blokverwarming en met individuele CV-installaties. “De minister maakt zo een rommeltje van het Huurrecht”, aldus de Woonbond. Beide zaken heeft !WOON ook ingebracht bij de consultatie van het ministerie over de voornemens. Vervolgens heeft !WOON ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aangeschreven, om hen te wijzen op de problemen die zo zouden ontstaan. Die verwees de kwestie terug naar het ministerie. Daar is de knoop nu dus doorgehakt: te ingewikkeld, niet doen.

Zie voor verdere achtergronden ook het dossier op de website van de koepel van woningcorporaties Aedes.

Artikel delen:

!WOON