Huurverhoging 2019 bij de Amsterdamse woningcorporaties

24 april 2019

De gemiddelde huur over het hele sociale bezit van een corporatie mag dit jaar met 2,6% stijgen. Daarmee rekenen de sociale verhuurders gemiddeld minder dan  particuliere verhuurders, die al snel 4,1% vragen. Toch stijgt ook bij corporaties de huur voor veel mensen sneller dan het inkomen. Individuele huurders kunnen  verhogingen tot 4,1% en bij de wat hogere inkomens zelfs 5,6% krijgen. Andere huurders krijgen dan minder verhoging, zodat het gemiddelde per corporatie niet boven de 2,6% komt. Wie welke verhoging krijgt verschilt per corporatie en is tot stand gekomen na onderhandeling met de huurderskoepel. We hebben het beleid voor huurverhogingen bij de verschillende Amsterdamse corporaties  in dit bestand voor u op een rij gezet

Wat valt op in 2019

Behalve Ymere gebruiken alle Amsterdamse corporaties de maximale huursomstijging van 2,6%. Alle corporaties maken voor het berekenen van de verhoging per woning onderscheid in huurklassen. Hierin is Ymere het meest gedetailleerd. Om de percentages huurverhoging  te bepalen gebruiken Eigen Haard en de Alliantie de maximale huur volgens de puntentelling als referentie. Wie een huurprijs betaalt die dicht bij de maximale huurprijs ligt krijgt minder verhoging. Omdat die maximale huurprijzen door de extreme invloed van de WOZ waarde enorm zijn gestegen zeggen deze fictieve  bedragen weinig over de kwaliteit van de woning en niets over wat de huurder kan opbrengen. Daarom rekent Eigen Haard  minder verhoging als de huurprijs boven de 65% van het maximum ligt, vorig jaar lag die grens nog bij 85%.

De Key heeft op aandringen van huurderskoepel  Arcade de referentie aan de maximale huur ingeruild voor referentie aan de hoge aftoppingsgrens van de huurtoeslag. Dat systeem hanteren ook Ymere, Rochdale en Stadgenoot. Rochdale heeft dit jaar daarnaast ook een verdeling naar de verhouding tussen prijs en kwaliteit ingesteld, maar die niet gespecificeerd in het voorstel dat de huurder ontvangt.

Alle corporaties toppen de huren af op de maximale huur. Ook bieden alle corporaties de mogelijkheid tot huurverlaging voor huishoudens die na eerdere extra huurverhogingen op grond van een hoog inkomen nu een terugval in inkomen hebben. Voor die mensen kan de huur in elk geval naar de huurtoeslaggrens terug, zodat zij recht krijgen op huurtoeslag.

Alle corporaties houden zich aan het Amsterdams Woonlastenakkoord. Voor huurders die meerjarig een inkomen hebben onder 120% van het bestaansminimum wordt de huur bevroren op (of verlaagd naar) de aftoppingsgrens (en die hangt af van de samenstelling van het huishouden)..

De algemene regels voor huurverhoging zijn uitgelegd op deze pagina.

Voor vragen en hulp bij het indienen van een eventueel bezwaar kunnen Amsterdamse huurders contact opnemen met !WOON,

Artikel delen:

!WOON