Duurzaamheid Festival leidt tot nieuwe opleiding ROC

17 mei 2019

Van 14 tot 16 mei organiseerde !WOON  samen met Stadsdeel Amsterdam Zuidoost het Energie & Duurzaamheid Festival. Als vervolg op dit festival wordt er nu gewerkt aan CO-Force, een stichting die bewoners van Zuidoost bij elkaar brengt en een platform is voor kennisuitwisseling, onderlinge hulp en samenwerken aan verduurzaming van de eigen leefomgeving. Naast CO-Force is tijdens het symposium het startsein gegeven voor een basis opleiding in de techniek, gericht op verduurzamen van bestaande woningen. Deze opleiding biedt werkgelegenheid en zal worden verzorgd door het ROC van Amsterdam in de Bijlmer.

Verandertraject door de bewoners in Zuidoost

Daarmee is dit Duurzaamheid Festival de start geworden van een heel traject dat de komende jaren Zuidoost zal helpen veranderen. Een verandertraject van de bewoners, waar het stadsdeel en haar partners bij zal ondersteunen. Binnen CO-Force zal ook kennis en ervaring worden opgeslagen en gedeeld over het aardgasvrij maken van Zuidoost en verduurzamen van de woningen. De nieuwe ROC opleiding zal zich richten op te technische aspecten van het ombouwen naar duurzame woningen. Daar ligt immers een enorme opgave voor de komende jaren en dat betekent ook een grote kans voor werkgelegenheid in Amsterdam. Met de komst van deze opleiding gaat een wens van !WOON in vervulling.

Symposium over duurzaamheid

Het festival startte met een symposium met diverse sprekers rond het thema duurzaamheid. De bijdragen varieëerden van duurzame energie van de ArenA, via GroenGas uit rioolslib, kinderen met gepimpte afvalbakken tot een Aardgasvrij Zuidoost. Dat laatste is een van de projecten waar !WOON zich inzet voor het betrekken van bewoners.

Bewoners inspireren elkaar met hun projecten

In de avonden hebben bewoners elkaar geïnformeerd over verschillende thema’s, zijn er voorlichten en workshops gehouden en gaf een medewerker van ons Projectteam Energie en Woningverbetering een drukbezochte een cursus over een groen meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor VvE’s. Verslagen van de verschillende avondbijeenkomsten zijn te vinden op de thema website www.zo-duurzaam.nl.

Heeft u inhoudelijke vragen over het Energie & Duurzaamheid Festival, dan kunt u contact leggen met Baudouin Knaapen, Programmateam Ontwikkelbuurten en Aardgasvrij van  !WOON.

Artikel delen:

!WOON