Nieuw! Informatie over projecten nu op onze website

10 juli 2019

!WOON adviseert en helpt vele huurders en eigenaar bewoners. Dat doen we ook in allerlei projecten. Vanaf nu maken we die beter zichtbaar met een projecten afdeling op onze website. Een kaart laat zien waar de projecten zijn, een klik op het pijltje brengt u bij het project. Deze zijn gemakkelijk te selecteren op projectsoort, stadsdeel en voor zover van toepassing op corporatie. Per project geven we een korte beschrijving van de inhoud, een actuele stand van zaken, eventuele nuttige achtergrondinformatie en links naar gerelateerde pagina’s bijvoorbeeld bij gemeente of corporatie. We sluiten af met een contactpersoon voor verdere vragen.

In eerste instantie beginnen we met vier projecten aardgasvrij en elf ontwikkelbuurten. Na de zomer volgen ook de transformatie projecten (bewoners adviseren bij plannen voor renovatie en sloop) en het werk van ons Projectteam Energie en Woningverbetering. We hopen zo bewoners en beleidsmakers beter zicht te geven in het werk van !WOON. Ook willen we bijdragen aan een informatie uitwisseling tussen bewoners en andere betrokkenen bij de verschillende projecten.

Hier vindt u de nieuwe projecten afdeling van onze website.

Artikel delen:

!WOON