Geschillencommissie Kaderafspraken trekt overleg vlot

21 februari 2019

Bewoners van twee panden in de Amsterdamse Rivierenbuurt waren niet blij met het renovatieplan van hun woningcorporatie. Ze wilden graag nader overleg, maar de corporatie had haast. Geldt het proces van de Amsterdamse Kaderafspraken bij aanpak van een beperkt aantal woningen? Partijen kwamen er niet uit, gelukkig bood de geschillencommissie uitkomst. Het proces kwam weer op gang en is inmiddels flink gevorderd.

Je hebt de leeftijd der sterken bereikt. Je bent tevreden over je woonsituatie. En dan vertelt de corporatie dat je het huis uit moet omdat groot onderhoud nodig is. De corporatie wil de aanpak graag combineren met verbeteringen in de woning. Dat is schrikken voor menig huurder. Je weet je niet wat valt onder onderhoud en wat een verbetering is. Je wilt ook graag weten voor welk onderdeel een huurverhoging gevraagd kan worden en voor welk deel niet. Voor een groep bewoners van een klein pand in de Rivierenbuurt ging het allemaal veel te snel. Daarom klopten ze bij !WOON aan voor hulp.

We vroegen de corporatie even een pas op de plaats te maken. De huurders wilden graag nadere uitleg over de staat van onderhoud. Was het echt nodig om voor de werkzaamheden hun woning tijdelijk te verlaten? De corporatie wilde echter geen tijd verliezen. Ze zagen niets in het voorstel om enkele stappen uit de Amsterdamse Kaderafspraken toe te passen. Dat zou volgens hen te lang duren. Die afspraken regelen het overleg tussen huurders en een corporatiewoning bij een ingreep in de woning. Partijen kunnen onderling afspreken welke stappen ze toepassen en welke ze overslaan. De corporatie vond de afspraken niet van toepassing voor een klein project van twee panden met acht woningen. Inderdaad kan een verhuurder bij minder dan tien woningen voorstellen om een individuele benadering te kiezen. Maar als de bewoners daar niet mee akkoord gaan dan gelden de Amsterdamse Kaderafspraken, aldus de afspraken.

Kortom: er was een patstelling. Daarin voorziet de Geschillencommissie Kaderafspraken en daar deden de bewoners een beroep op. Tijdens de zitting van de commissie bleken de bewoners best bereid om enkele stappen over te slaan. Daarop gaf de betrokkenen de kans nadere afspraken te maken. Als vervolg stelde de corporatie een verkorte procedure voor. De bewoners vonden dat een goed idee, maar dan wel met twee duidelijke stappen:

Stap 1. Overeenstemming over het plan van aanpak

De verhuurder stuurt een uitgewerkt schriftelijk voorstel. Daarin staat helder welke maatregelen nodig zijn en wat eventueel extra kan. Met daarbij duidelijk vermeld wanneer een huurverhoging van toepassing is en wanneer niet. De verhuurder bespreekt het plan van aanpak in een bijeenkomst met de bewoners en hun adviseur van !WOON. De verhuurder geeft dan ook nadere uitleg over de noodzaak om tijdelijk te verhuizen. Als er overeenstemming is komt stap twee.

Stap 2. Afspraken om het project voor de bewoners zo soepel mogelijk te laten verlopen

De verhuurder bespreekt een uitgewerkt schriftelijk voorstel met de bewoners en hun adviseur. Zodra er overeenstemming is komen de afspraken per huishouden op papier en kan de uitvoering beginnen.

De corporatie vond dit een goede oplossing. Daarmee was er weer draagvlak voor het project. Stap één is inmiddels goed verlopen en stap twee is bijna afgerond. De bewoners zijn blij met het goede overleg en met de geschillencommissie. De procedure heeft goed geholpen om de zaak vlot te trekken.

Vragen of wensen in verband met een aanstaande of lopende renovatie? Neem contact op met !WOON.

Artikel delen:

!WOON