Sociaal Huurakkoord, huurbevriezing en huurverlaging

02 april 2019

Afgelopen week ontstond veel commotie over de (on)mogelijkheden van huurbevriezing en –verlaging. Gelukkig geldt in Amsterdam al sinds 2016 een woonlastenakkoord. Dankzij deze afspraken tussen huurdersorganisaties, gemeente en woningcorporaties is hier al menig huur verlaagd of bevroren. Hoe zit het precies?

In december sloten Aedes en de Woonbond een sociaal huurakkoord. Dit is hun gezamenlijk voorstel voor het huurbeleid. Onderdeel is aanpassen van huur voor mensen met een laag inkomen in een dure woning, het zogenaamde duur scheefwonen. Deze mensen krijgen geen huurverhoging of soms een huurverlaging.

Onenigheid

De Woonbond stuurde vorige week een bericht uit dat 300.000 huurders aanspraak kunnen maken op huurbevriezing of een lagere huur. Je kan bij de Woonbond online checken of je in aanmerking komt.

Aedes leek overdonderd door de actie. De koepel van corporaties was het niet eens met deze uitleg van het akkoord. Volgens Aedes is alleen tijdelijke huurverlaging afgesproken, en dat kan wettelijk nog niet. De minister heeft laten weten dat een wetswijziging pas volgend jaar lukt. Als corporaties een tijdelijke korting geven kunnen zij de huur weer verhogen mocht het inkomen van de huurder stijgen. Na de korte commotie zijn de partijen weer aan tafel gaan zitten en is de afspraak verhelderd.

Wat staat er in de afspraken?

De afspraak in het Sociaal Huurakkoord is als volgt:

  • dure scheefwoners die recht hebben op huurtoeslag kunnen 0 procent huurverhoging aanvragen bij hun corporatie
  • dure scheefwoners met een huur boven de liberalisatiegrens (nettohuur hoger dan € 720,42) kunnen 0 procent huurverhoging aanvragen als ze een inkomen hebben onder de € 38.035
  • dure scheefwoners met een inkomen onder de huurtoeslaggrens en een huur boven de liberalisatiegrens kunnen een tijdelijke huurkorting aanvragen tot €1 onder de liberalisatiegrens (zie hier de inkomensgrenzen voor de huurtoeslag).

De Woonbond en Aedes hebben de minister gevraagd om tijdelijke huurverlaging wettelijk mogelijk te maken. De verwachting is dat dit in 2020 geregeld zal zijn.
Voor nu is het niet zeker of alle woningcorporaties de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord zullen uitvoeren.

Hoe is het in Amsterdam geregeld?

In Amsterdam geldt sinds 2016 een woonlastenakkoord. De corporaties voeren dat samen met de gemeente uit. Amsterdamse huurders die al jaren een minimuminkomen hebben, kunnen via de gemeente hun gegevens laten doorgeven aan de verhuurder. Die voert dan de huurverlaging of -bevriezing door.

Huurders die een huur boven de aftoppingsgrens betalen en een inkomensterugval meemaken, kunnen bij de corporatie huurverlaging vragen tot onder die  aftoppingsgrens. Deze huurverlaging is niet tijdelijk, maar permanent. Huurders krijgen daarna jaarlijks een gematigde huurverhoging.

Denkt u dat uw corporatie de afspraken niet goed heeft toegepast? Voor vragen over huurprijs en huurverhoging in Amsterdam kunt u altijd terecht bij een van onze spreekuren.

En buiten Amsterdam?

Door de samenwerking tussen !WOON en de huurderskoepels van corporaties die in meerdere gemeenten actief zijn, zijn de afspraken ook toegepast in die andere gemeenten (bijvoorbeeld Haarlemmermeer, Weesp, Haarlem en Almere).

Ook in andere gemeenten in Nederland ( zoals Utrecht en Rotterdam) zijn afspraken gemaakt met het doel duur scheefwonen tegen te gaan.

Artikel delen:

!WOON