Noodwet voor VvEs: digitaal vergaderen

09 april 2020

De regering heeft een noodwet gemaakt voor VvE’s om tijdens de coronacrisis toch te vergaderen en besluiten te nemen. De ministerraad en de Raad van State hebben ingestemd, de Tweede en Eerste kamer moeten het wetsvoorstel nog behandelen.

VvE’s horen binnen de eerste vijf of zes maanden na afloop van het boekjaar te vergaderen om de jaarrekening vast te stellen. In het voorjaar wordt daarom normaliter volop vergaderd. Deze vergadering vindt fysiek plaats. Dat mag nu vanwege de coronamaatregelen niet. Schriftelijk stemmen mag meestal op  basis van het splitsingsreglement, maar daarvoor geldt dat besluiten unaniem genomen moeten worden. In de praktijk is dat niet haalbaar, zeker niet bij een grote VvE.

De noodwet maakt het mogelijk voor VvE’s om het termijn waarbinnen de vergadering moet plaatsvinden te verruimen. Het bestuur kan besluiten om het termijn met maximaal zes maanden te verlengen, zodat na de zomer vergaderd kan worden over de jaarrekening 2019. Is dat niet wenselijk of zijn er andere onderwerpen waar (snel) over besloten moet worden? Dan regelt de wet dat er ook digitaal vergaderd mag worden. Er zijn een aantal waarborgen ingebouwd bij digitaal vergaderen waar alle VvEs zich aan moeten houden. Alle leden moeten geïdentificeerd worden, alle leden moeten de vergadering live kunnen volgen en alle leden moeten kunnen stemmen.

Wanneer het wetsvoorstel wordt behandeld door de Tweede en Eerste kamer is nog niet bekend. Bekijk hier het wetsvoorstel.

Vergaderen met de VvE

Artikel delen:

!WOON