Aan de slag met woningverbetering

Betere isolatie loont: minder kosten en meer comfort.
Wat kan je doen als huurder of als eigenaar-bewoner?

 

Als huurder het initiatief nemen

Als huurder kan je een redelijk voorstel doen aan de verhuurder. De wet biedt je daarbij steun. Het werkt het best als je dat samen met buren in een vergelijkbare situatie doet. Voor een verhuurder is het goedkoper om meerdere woningen tegelijk aan te pakken. Dat kan ook verplicht of logisch zijn vanwege het uiterlijk van het wooncomplex. Maar er zijn zeker ook verbeteringen die per woning kunnen.

Een goede eerste stap om te komen tot betere isolatie (individueel of met de buren) is om een “redelijk voorstel voor energiebesparende maatregelen” op te stellen. Dat beschrijft welke maatregelen je wilt nemen en welke  huurverhoging je daarvoor zou willen betalen. De verhoging is gekoppeld aan de investering voor de verhuurder. Voor het opstellen of beoordelen van een redelijk voorstel kunt je ondersteuning krijgen van !WOON (in Amsterdam, Haarlem, Amstelveen, Diemen) of de Woonbond (in de rest van Nederland).

Als de verhuurder, ook overleg, niet mee wil werken kan de rechter hem daartoe verplichten. Dat gaat specifiek om plaatsen van dubbel glas,  isoleren van muren en begane grond vloeren en vervangen van verouderde, onzuinige CV-ketels. Wij zien regelmatig dat schriftelijk aankondigen van juridische stappen genoeg is om de verhuurder alsnog mee te krijgen. Ook bij de onderhandelingen kan !WOON ondersteunen. Ons  Stappenplan Isolatie helpt bij de eerste stappen, ons Projectteam Energie en Woningverbetering adviseert verder.

Eventueel kan de huurder zelf  energiebesparende aanpassingen aanbrengen in de woning. Bijvoorbeeld als de verhuurder niet wil meewerken of als u geen extra huurverhoging wilt  Zie voor de regels op dat gebied onze pagina over zelf klussen.

Huurprijs en energiebesparing

Energiebesparende maatregelen zoals dubbelglas of vloerisolatie verbeteren de woning en leveren meer comfort op. Het zijn ‘woningverbeteringen’, waarvoor extra huur gevraagd mag worden. Dit kan alleen als huurder en verhuurder dit van te voren onderling hebben afgesproken (zie huurprijs na woningverbetering). Alleen de kosten voor woningverbetering mogen worden doorberekend in de huur. De kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud worden niet doorberekend. Als bijvoorbeeld slechte kozijnen met enkel glas worden vervangen door nieuwe kozijnen met HR++ glas, worden alleen de kosten van het HR++ glas doorberekend in de huur en niet de kosten van de nieuwe kozijnen.

De huurprijs zal doorgaans iets stijgen door energiebesparende maatregelen. Door lagere stookkosten pakken de maandelijkse woonlasten meestal toch lager uit. Verhuurders verdienen de investering in een aantal jaren terug door de extra huur. Zo hebben huurder en verhuurder beiden belang bij investeren in isolatie.

Beleid van woningcorporaties

Huurt u bij een woningcorporatie? Bekijk dan op de website van uw corporatie of informeer op andere wijze of er al plannen zijn voor uw woning. Woningcorporaties hebben in 2023 beloofd dat energiebesparende woningverbetering die zij planmatig uitvoeren voor huurders gratis zal zijn. Lees daarover meer in dit artikel bij de Woonbond.

Projectteam Energie en Woningverbetering

Het Projectteam Energie en Woningverbetering (PEW) biedt begeleiding bij het realiseren van concrete verbeterplannen. Het PEW richt zich primair op complexen waar huurders wonen. Aanmelden kan via het contactformulier op deze website.

Investeren met de Vereniging van Eigenaren

Een eigenaar-bewoner die wil investeren in energie besparen doet dat in veel gevallen samen met andere eigenaren. Een VvE die wil investeren in energiebesparing kan de kosten hiervoor opnemen in de Meer Jaren Onderhouds Begroting (MJOB) of besluiten een eenmalige extra investering te doen. Hier moet de VvE dan mee instemmen. Hoe het precies gaat, hangt af van de afspraken in de VvE rond het onderhoud in het complex. Meer informatie voor eigenaar bewoners in een VvE is hier te vinden.

Gemeentelijk VvE-advies

De gemeente Amsterdam biedt VvE’s een gratis energieadvies. Kijk hier voor meer informatie van de Gemeente Amsterdam.

Gemengd complex: huurders en kopers

Vaak huurt een deel van de bewoners in een complex woningen en een ander deel heeft gekocht. Wij noemen dat gemengde complexen. De Vereniging van Eigenaren besluit over de aanpak. De positie van de verhuurder binnen deze VvE kan zeer groot tot klein zijn. Ook kunnen de afspraken over de samenwerking tussen de VvE, de verhuurders en de huurders verschillen. Je kunt daar meer over lezen op onze pagina’s over VvE’s. In het algemeen is besluitvorming over investeringen in gemengde complexen ingewikkelder en vraagt om maatwerkadvies. Als het om lagere stookkosten en meer comfort gaat hebben alle bewoners natuurlijk wel een gezamenlijk belang.

 

Steeds meer succes bij energie en woningverbetering

 

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten