Zonne-energie voor huurders

Wil je als huurder zonnepanelen? Er zijn steeds meer mogelijkheden om dit te realiseren. Het makkelijkst is dat als het dak alleen boven jouw woning ligt. Deel je het dak met andere appartementen dan kan het ook, alleen is het complexer. In alle gevallen is samenwerking met of toestemming van de verhuurder noodzakelijk.

Zelf investeren

Net zoals je als huurder een bad in je badkamer wil plaatsen of een wandje weghalen, kun je de woning verbeteren door zonnepanelen. Dit is het gemakkelijkst als het dak direct boven jouw woning gelegen is. Zonnepanelen kun je dan beschouwen als een ZAV-aanvraag (Zelf aangebrachte voorzieningen). Hiervoor heb je toestemming van de verhuurder nodig, omdat het dak eigendom van de verhuurder is. Lees hier meer over de ZAV-aanvraag.

Afhankelijk van de concrete situatie ter plaatse zal er wel of geen toestemming verleend worden. Mogelijke redenen voor het weigeren van toestemming zijn bijvoorbeeld als er een kabel door woningen van andere bewoners aangelegd moet worden, of als het dak binnenkort onderhouden moet worden. In een appartementengebouw met allemaal huurders speelt ook vaak mee hoeveel huurders er kunnen profiteren en wat de plannen van de verhuurder zijn. In een gemengde VvE met zowel huur- als koopwoningen is de VvE eigenaar van het dak en zal een verzoek via de verhuurder aan de VvE gedaan moeten worden.

Er zijn corporaties die op hun website criteria publiceren waaraan je moet voldoen als huurder die een PV systeem wil plaatsen. Deze informatie wordt nogal eens vernieuwd, hou daarom de website van de corporatie in de gaten.

Voorbeelden: Eigen Haard en Stadgenoot.

Aanbod van de verhuurder

Steeds meer woningcorporaties stellen hun daken beschikbaar voor verhuur van zonnepanelen. Ook een aantal particuliere ontwikkelaars hebben een dergelijk aanbod. Sommig verhuurders doen dit aanbod zelf, anderen regelen dit via een externe partij. Het is belangrijk op de volgende punten te letten:

  • Betalen van een extra bedrag in de huur betekent dat een latere huurverhoging ook over dit bedrag berekend kan worden. Wel kun je eventueel huurtoeslag over het extra bedrag krijgen;
  • Betalen van een aparte bijdrage via servicekosten: let op de grondslag waarop het bedrag gebaseerd is (afschrijving van de investering of prijsindex van energieprijzen) en of er jaarlijks een prijsaanpassing wordt gedaan of niet.

Ymere biedt huurders via Iederzon zonnepanelen aan. Ook andere Amsterdamse woningcorporaties bereiden een aanbod aan hun huurders voor. Bekijk op de website van jouw verhuurder of informeer telefonisch of er aanbod voor zonnepanelen beschikbaar is of komt.

De Huurcommissie heeft in haar beleidsboek Servicekosten het volgende opgenomen:

Zonnepanelen die roerend van aard zijn worden niet gezien als een woningverbetering. Hiervoor kan de verhuurder via de servicekosten een gebruiksvergoeding bij de huurder in rekening brengen. Zonnepanelen kunnen roerend zijn, indien ze zonder beschadiging van betekenis aan de panelen of het dak weggenomen kunnen worden. Zonnepanelen kunnen ook roerend zijn als zij naar aard en inrichting niet bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven. Voor deze zaken kan de verhuurder een gebruiksvergoeding bij de huurder in rekening brengen.” De Huurcommissie gaat dan bij het berekenen van een redelijk bedrag uit van een levensduur van 10 jaar.

Samen aan de slag

Lang niet alle verhuurders zijn snel bereid om op een verzoek van huurders voor zonne-energie in te gaan. Het helpt als je samen met je buren optrekt. Vraag eens rond wie er ook belangstelling heeft om zonne-panelen te kopen of te huren. Als je een groepje enthousiaste buren (dat kunnen huurders maar ook kopers in een gemengde VvE) bij elkaar hebt kun je bij het !WOON team in je stadsdeel advies vragen om een gesprek met de verhuurder voor te bereiden.

De gemeente Amsterdam geeft op haar website www.amsterdam.nl/zon uitvoerige informatie voor huurders die aan de slag willen met zonnepanelen.

Let op de energieprestatie-index

Als je als huurder zonnepanelen hebt, dan kan het zijn dat hierdoor de Energie-Index van de woning verbetert. Wordt er een nieuwe opname gedaan en gaat de Energie-Index verder omlaag doordat er zonnepanelen aanwezig zijn, dan kan het gebeuren dat de woningwaardering hierdoor hoger wordt. Als je als huurder zelf betaalt voor de panelen (omdat je zelf geïnvesteerd hebt OF omdat je er een bedrag voor betaalt in de huur of servicekosten) dan is het niet redelijk dat de huurprijs op basis van die hogere woningwaardering bepaald wordt. Meestal maakt dit geen verschil zolang je in de woning woont, maar bij verhuizing naar een woning met zonnepanelen is het opletten. Eigen Haard heeft met de huurderskoepel afgesproken dat de woningwaardering in hun systeem ongewijzigd blijft als de huurder er voor betaalt.

 

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten