Renovatie

Afspraken geven draagvlak voor goed plan

Voor een goed renovatieplan is van te voren overeenstemming nodig tussen huurders en verhuurder. Goede afspraken voorkomen problemen en discussie achteraf. In de voorbereiding voor de renovatie, het opzetten van een bewonerscommissie en het overleg met de verhuurder kunnen de bewoners zich – op kosten van de verhuurder – laten bijstaan door een extern deskundige. !WOON heeft veel ervaring met dit soort processen in Amsterdam en omstreken en adviseert vele bewoners, zie hier een lijst van de projecten waar wij bij betrokken zijn. Elders in het land is het Woonbond Kennis en Adviescentrum een goede huurdersondersteuner.

In Amsterdam gelden voor woningcorporaties de Amsterdamse Kaderafspraken. Een verschil van mening over toepassen (of achterwege laten) van de Amsterdamse Kaderafspraken kunt u voorleggen aan de geschillencommissie. Zij doen in principe een bindende uitspraak.

Voor vragen en een gedrukt exemplaar van de afspraken kunt u terecht bij de teams van !WOON. Onze bewonersondersteuners kunnen u gratis en vrijblijvend nader informeren en adviseren.

Bewoners Amsterhof bereiken mooi resultaat

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten