Huurprijs en inkomensdaling – mogelijkheden

Hopelijk past de huur die u betaalt bij uw inkomen. Zo niet, dan is er voor echt lage inkomens de huurtoeslag. Voor sommige situaties is er ook een woonkostentoeslag van de gemeente. Lees over deze regelingen meer elders op deze website. Soms is ook huurverlaging mogelijke na een sterke terugval in inkomen.

Huurverlaging na inkomensdaling (huurders van een corporatie)

Het inkomen van uw huishouden kan om meerdere redenen dalen. Uw inkomen kan wijzigen door verlies van inkomsten of door pensioen. Ook kan het zijn dat een lid van het huishouden vertrekt en dat inkomen niet meer meetelt. U komt dan mogelijk in aanmerking voor huurverlaging. Deze wettelijke regel geldt helaas alleen voor huurders van een woningcorporatie, niet voor huurders van een particuliere verhuurder.

Ligt de huurprijs (kale huur) boven de € 633,25  (1 en 2 persoons huishoudens) of boven de € 678,66 (meerpersoons huishoudens)? Dan komt u in aanmerking voor huurverlaging als uw inkomen onder de volgende grens uitkomt:

De categorie lage inkomens (bruto jaarinkomen in 2020)

Eenpersoons huishoudens € 23.225
Meerpersoons huishoudens € 31.550
Eenpersoons ouderenhuishouden € 23.175
Meerpersoons ouderen huishouden € 31.475

(In een ouderenhuishouden heeft tenminste één iemand de AOW gerechtigde leeftijd bereikt)

Hoe werkt dat?

De corporaties vragen gegevens bij de belastingdienst voor woningen met een huur boven de aftoppingsgrens. De huurders krijgen een voorstel tot huurverlaging. De huur gaat omlaag naar de grens die bij het huishouden past. Dat is de lage aftoppingsgrens in de huurtoeslag (€ 633,25) voor 1 en 2 persoons- en de hoge grens (€ 678,66) voor meerpersoons huishoudens. De huurverlaging is permanent.

De corporatie krijgt van de belastingdienst gegevens over het inkomen in 2019. Het kan natuurlijk zijn dat het inkomen inmiddels is gewijzigd en dat nog niet te zien is in het jaaroverzicht van de belastingdienst. Huurders kunnen daarom zelf ook een voorstel tot huurverlaging doen bij de corporatie als ze kunnen aantonen dat zij minimaal 6 maanden een inkomen hebben in de categorie lage inkomens (met daarbij de bewijzen zoals loonstroken).

Als de corporatie niet de juiste huurverlaging voorstelt of de huur niet wil verlagen terwijl de huurder daar wel recht op meent te hebben, kan de huurder dit voorleggen aan de huurcommissie.

Om de corporaties tegemoet te komen krijgen zij een korting op de verhuurdersheffing. Zo kunnen zij blijven voldoen aan hun investeringsverplichtingen.

Vragen of hulp nodig?

Neem als u in Amsterdam of Amstelveen woont contact op met  het team van !WOON in uw buurt.

Artikel delen:

!WOON