Projecten samen met bewoners

Projecten op de kaart

!WOON helpt niet alleen individuele bewoners met advies en raad. We staan ook bewonersgroepen bij in een groot aantal projecten. Hieronder volgt een korte beschrijving van de soorten projecten. Onze lopende projecten op de terreinen Aardgasvrij en Ontwikkelbuurten, Energiebesparing, Renovatie en Sloop vindt u op deze overzichtskaart. Als u op een project klikt vindt u nadere informatie.

Advisering  bewonersgroepen bij renovatie en woningverbetering

Een goed plan voor opknap of verbetering van een complex woningen vereist actieve inbreng van bewoners. Afspraken over welke werkzaamheden, de uitvoering, de termijn, de huren na oplevering, eventuele mogelijkheden voor mensen die willen verhuizen, wisselwoningen en andere belangrijke zaken worden vastgelegd in een sociaal plan. Dat schept duidelijkheid voor alle betrokkenen en geeft draagvlak. Daardoor kunnen plannen effectief en tijdig uitgevoerd worden. De Wet op het Overleg Huurders Verhuurders en de Amsterdamse Kaderafspraken schrijven voor dat bewoners betrokken worden. Zij kunnen ook aanspraak maken op professionele onafhankelijke ondersteuning. !WOON is op vele plaatsen in Amsterdam en omgeving betrokken bij dergelijke projecten. Veruit de meeste projecten leiden tot een goed resultaat met tevreden bewoners en verhuurder.

Advisering huurdersorganisaties

De huurdersorganisaties (koepels) hebben een belangrijke en wettelijk geregelde positie in het overleg met de woningcorporaties en de gemeente. Dat vereist vergaande kennis en professionalisering. In Amsterdam en Leiden laten huurdersorganisaties zich daarin bijstaan door de beleidsadviseurs van !WOON. De adviseurs hebben expertise op het gebied van de huursector in het algemeen en van wet- en regelgeving voor de corporatiesector in het bijzonder. Zij staan de huurders bij in hun advisering van en onderhandelingen met de woningcorporaties. Daarnaast verzorgt het team van beleidsadviseurs scholingen en lezingen voor huurdersorganisaties en bewonerscommissies.

Energie en Woningverbetering

Dit projectteam richt zich op het energie zuiniger maken van woningen in Amsterdam. We ondersteunen bewoners bij het opstellen van een redelijk voorstel aan de verhuurder, bijvoorbeeld voor het aanbrengen van dubbel glas of andere vormen van isolatie. Een redelijke huurverhoging maakt de investering rendabel voor de verhuurder. De huurders verdienen de verhoging terug in de vorm van lagere stookkosten en meer wooncomfort.Via onderhandelingen met de verhuurder komt het meestal tot een succesvolle aanpak, soms is een procedure nodig op grond van de wettelijke regeling.  Zo is sprake van een win-win-win situatie: bewoners en verhuurders tevreden en minder uitstoot van broeikasgassen dus beter voor het milieu. Bewoners kunnen zich bij het projectteam aanmelden via het contactformulier op deze website. Meer informatie staat bij: Aan de slag met woningverbetering.

Energiecoaches

De energiecoaches zijn vrijwilligers die zijn opgeleid door !WOON. Zij geven bij de bewoners thuis gratis energieadvies, gericht op eenvoudige aanpassingen en gedrag. De bewoner krijgt daarbij gratis een aantal bespaarproducten, zoals LED-lampen, tochtstrips of een waterbesparende douchekop. Zie voor meer informatie de pagina Energiecoach.

Project Energiedisplay

Bij dit landelijke onderzoek konden Amsterdammers een jaar lang gratis een energiedisplay uitproberen. Deze energiedisplay haalt de meter letterlijk uit de kast. Op een goed zichtbare plek in huis zie je direct het energieverbruik van je huishouden en of je binnen je budget blijft. Dat kan 5 tot 10 procent schelen op de energierekening. Meer informatie staat hier.

Project Wooncoaches

Wooncoaches zijn vrijwilligers die oudere huurders bezoeken om hen te adviseren over mogelijke aanpassingen van de woning of eventuele verhuiswensen. Zie de wooncoach pagina voor meer informatie over de werkzaamheden.

Wooncoöperaties

De wooncoöperatie is de meest verregaande vorm van zelforganisatie waarin bewoners voor het onderhoud en beheer van hun woningen zelf verantwoordelijk zijn. Hoe kom je tot een dergelijke organisatie en wat komt er bij kijken? !WOON wijst de weg en adviseert. Lees meer op deze pagina.

Overzichtskaart projecten

Veel van onze projecten staan op de overzichtskaart van onze projecten. U ziet projecten Aardgasvrij, Ontwikkelbuurten, Energie, Renovatie en Sloop. Als u op een project klikt vindt u nadere informatie.

Artikel delen:

!WOON

Mobiele versie afsluiten